وزیر علوم: 24 دانشگاه تک جنسیتی در کشور راه اندازی شده است

تفکیک جنسیتی در دانشگاهجهان زن:بحران اقتصادی ، گرانی ، فقر و بدبختی کشور را فرا گرفته ولی رژیم فقها به جای حل این مشکلات وظیفه عاجل تر دیگری در سر دارد!جدا کردن جنسیتی جامعه و ایجاد دانشگاه های تک جنسیتی! پر واضح است که تک جنسیتی کردن دانشگاه هاامکان شرکت زنان در سطح آموزش عالی را هر چه بیشتر کاهش داده و آسیب های اجتماعی در جامعه را افزایش خواهد داد . صحبت های وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری را در زیر بخوانید:
ادامهٔ نوشته

تفكيك جنسيتي به تحريريه مطبوعات نيز رسيد

تا قانون خانواده برابر: بعد از تصميم وزارت علوم مبني بر اعمال تفكيك جنسيتي در دانشگاه‌ها در راستاي به ‌اصطلاح اسلامي شدن آنها و به ادعاي راحتي هر چه بيشتر دختران دانشجو و حمايت برخي از روحانيون ارشد جمهوري اسلامي از اين موضوع، گويي اكنون نوبت به هيات تحريريه برخي از مطبوعات و خبرگزاري‌ها رسيده كه شاهد اعمال تفكيك جنسيتي در تحريريه آنها باشيم.
ادامهٔ نوشته