افتتاح تلویزیون زنان و جنبش اشغال وال استریت

افتتاح تلویزیون زنان و جنبش اشغال وال استریت
زنان تی وی
به نظر می رسد بهترین فضایی که می شود زنان تی وی را افتتاح کرد و اعلام کرد که این تلویزیون به عنوان یک رسانه آلترناتیو اینترنتی تصویری دارد وارد عرصه سایبر می شود؛ این پارک است که معترضان جنبش اشغال وال استریت در نیویورک آن را تصرف کرده اند. ادامهٔ نوشته