فمینیسم و مردان : جعفر مرتضوی

jafar mortazawiبیدار زنی: ده سال پیش آنچه مرا به سوی جنبش زنان کشاند، ناامیدی عمیق از روند توسعه فرهنگی و سیاسی در جامعه بود. هشت سال تجربه‌ی دولت اصلاحات هرچند منجر به تغییراتی چشم‌گیر در محیط اطراف من شد، اما با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد و پی آمد آن، درهم‌پیچیده شدن بسیاری از آرزوها و امیدهای برانگیخته‌شده، روشن شد که برای داشتن آینده‌ای روشن، به راهکارهایی متفاوت و تغییراتی عمیق‌تر نیاز داریم.
ادامهٔ نوشته

تفکیک، روی دیگر تبعیض

تفکیک، روی دیگر تبعیض ( جعفر مرتضوی)
تفکیک جنسیتی که این روزها با اشاره و تأکید نهادهای حکومتی – دولتی در حال تزریق به بدنه های دانشگاه های ایران است و امسال با شروع سال تحصیلی دانشگاهی اهتمام جدیتری نسبت به سال های گذشته به وسیلۀ سهمیه بندی های جنسیتی در هنگام ثبت نام، تفکیک فضاهای عمومی دانشگاهی از سرویس های حمل و نقل دانشجویان گرفته تا کلاس های درس اجرای شده در ایران بی تجربه نیست، ادامهٔ نوشته