وحشت تا پشت پنجره هایمان/مهشید شریف

مهشید شریفمدرسه فمینیستی: من مونا هستم. بعدازظهر داغ یکی از روزهای اوایل ماه آگوست است و گوشی ام را روبه رویم گذاشته ام و دارم از خودم فیلم می گیرم. ماههاست درگیرم و کسی را ندارم برایش درددل کنم. در جایی خوانده بودم وقتی کسی نیست، برای خودت درددل کن. این شیوه را هم از یک کشتیران یاد گرفته ام که روزها در کشتی می نشست و در تنهایی به گوشی اش پناه می برد و از خودش فیلم می گرفت و حرف می زد.
ادامهٔ نوشته

پیام رخشان بنی‌اعتماد به جشنواره صلح

رخشان بنی اعتمادرخشان بنی‌اعتماد که فیلم «گیلانه» وی امشب در جشنواره فیلم «صلح و دوستی ایرانیان در ژاپن» در هیروشیما به نمایش درمی‌آید با ارائه پیامی کشتار مردم غزه را محکوم کرده و خواستار یک دقیقه سکوت به یاد بیش از هزار قربانی بی گناه غزه شد.
ادامهٔ نوشته

آرمانشهر، فمینیسم و صلح‌طلبی/ پائولا رایمن/ ترجمه: فرهاد کشاورز

صلح صلبی و فمینیسمپائولا رایمن در این مقاله ایده «مدینه فاضله» را بررسی می‌کند که هم در تفکر فمینیست‌ها و هم صلح‌طلبان دیده می‌شود. او همچنین به این نکته می‌پردازد که چگونه این ایده در تفکر این گروه‌ها درباره فردیت، روابط خصوصی و گونه‌های جدید اجتماع بازتاب یافته است. از نظر تاریخی هم فمینیست‌ها و هم طرفداران مبارزات بدون خشونت‌، چه در حوزه نظری و چه در حوزه عملی، براین باورند که باید طرحی نو برای جامعه درانداخت.
رایمن در دانشگاه برندایز جامعه‌شناسی درس می‌دهد. او کتاب «جامعه کیبوتص و ملت‌سازی» را نوشته و یکی از مؤلفان کتاب «عمل غیرخشونت‌آمیز و تغییرات اجتماعی» نیز بوده است. او هم اکنون عضو «مرکز تغییرات اقتصادی Bay State » است و در مورد بیکار شدن شاغلان صنایع نظامی‌ـ‌ دفاعی تحقیق می‌کند.
جنگ انقلابی، مرگ انقلاب است…(سیمون ویل)
ادامهٔ نوشته

رز سفید استالینگراد چه کسی بود؟

roz sefid estalingrad  بی بی سی:    لیدیا ولادیمیروونا لیتویاک خلبان جوانی بود که در کابین هواپیمای جنگنده‌اش دسته‌ای گل وحشی نگه می‌داشت. او همزمان، در طول دوره فعالیتش به عنوان خلبان، یک دوجین از بهترین خلبان‌های ارتش آلمان نازی در دوره جنگ جهانی دوم را ساقط کرد. به نوشته بیل ین، او از این نظر در میان زنان خلبان در تمام دوران رکورددار است.
                        ادامهٔ نوشته

زنان در خط مقدم نبرد و ظهور فمینیسم جنگ طلب! / سیمین کاظمی

سیمین کاظمیبا این همه از یاد مبر
که ما
– من و تو –
انسان را
رعایت کرده ایم (شاملو)
مدرسه فمینیستی: جنبش فمینیستی را در جهان امروز و مخصوصا بعد از تجربه جنگهای هولناک بین الملل اول و دوم و دیگر جنگهایی که این سوی و آن سو درگرفته است، به عنوان یک جنبش صلح طلب و ضد جنگ می شناسند و بخشی از اعتبار و آبروی فمینیسم هم مدیون همین وجهه صلح طلبی اش است.
ادامهٔ نوشته

رویکردهای نظری در مسئله زنان و صلح؛زنان و صلح-برگردان: نفیسه محمدپور

solhتا قانون خانواده برابر: اغلب نظریه های سنتی که در رابطه با مسئله زنان و صلح مطرح است، تصریح می کند زنان صلح طلب تر از مردان هستند. سپس نتیجه می گیرند که در فعالیت های تحقیقی پیرامون صلح و موارد مشابه در این زمینه، زنان یا دست کم ارزش های زنانه در پیشبرد آن مفیدتر خواهند بود. همچنین این نگاه در بسیاری از سازمان هایی که در زمینه کنش گری زنان و صلح فعالیت می نمایند، نیز کم و بیش دیده می شود.
ادامهٔ نوشته