پیروزی الاهیات معطوف به قدرت در مصر/ جواد موسوی خوزستانی

زنان مصری در مبارزهمدرسه فمینیستی: پیروزی گام به گام و حساب شدۀ نیروهای اسلامگرا در مصر معاصر بویژه پیروزی نسبی آنان در مرحله اول رفراندوم قانون اساسی در شب گذشته (شنبه 25 آذر 91)، برای ما مردم خاورمیانه قابل و لایق تأمل است. می دانیم که بخشی از دستگاه رهبری «اخوان المسلمین» طی سی سال گذشته تحول پیدا کرده و به قواعد بازی پارلمانی «پارلمانتاریسم»، پایبندی نشان داده است.

ادامهٔ نوشته

الاهیات «معطوف به قدرت» و کنترل زنان

الاهیات «معطوف به قدرت» و کنترل زنان
جواد موسوی خوزستانی
مدرسه فمینیستی: الاهیات اسلامی در ایران و مصر، گفتمانی فراتاریخی، فراجنسیتی و معطوف به قدرت است که جهت اصلی آن، به قول نیچه «در راستای تملک چیزهاست»؛ ولی گفتمان آزادی زنان و دگرباشان،گفتمانی این‌‌جهانی، متکی بر عقل جزوی و دریافت‌‌های تنانه ـ و مخلوق قراردادهای اجتماعی ـ است… ادامهٔ نوشته

نامه دختر تَرسا به شیخ صنعان

نامه دختر تَرسا به شیخ صنعان
جواد موسوی خوزستانی
مدرسه فمینیستی: بخش نخست این مطلب با عنوان «نامه دختر آتش‌‌پاره به عطار نیشابوری» پیشتر در مدرسه فمینیستی منتشر شده است[*] در ادامه، بخش دوم نامه به شیخ فریدالدین عطار نیشابوری را می خوانید: ادامهٔ نوشته

نامۀ دختر آتش‌‌‌‌ پاره به عطار نیشابوری*

نامۀ دختر آتش‌‌‌‌ پاره به عطار نیشابوری*
جواد موسوی خوزستانی
مدرسه فمینیستی: شکاک شده بودم، می پرسیدم: نکند از آبستن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شدنم بو برده و همین باعث شده که…؟ ولی من بارداریِ ناخواسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ام را که ازش پنهان کرده بودم؟.. تازه اگر بویی برده بود حتمن به من می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گفت… پس دلیل این بی‌‌‌‌وفایی، این گریز نامنتظر چه می‌‌‌‌توانست باشد، آیا پای زن دیگری به میان آمده بود؟ …. ادامهٔ نوشته

ایرانِ مدرنِ عارفان و تنِ زنان

ایرانِ مدرنِ عارفان و تنِ زنان
جواد موسوی خوزستانی
مدرسه فمینیستی: در آموزههای شارحانِ طریقت، زن ـ اگر خوشسیما،جوان و مستقل باشد ـ گاه بهسانِ شیطانی اغواگر (قادح) معرفی می شود و اگر نخواهد در ولایت و کراماتِ شیخ، ذوب شود، به عنوان «جسمانیت محض»، که توجه به او موجب «دلسیاهی» است معرفی می گردد… ادامهٔ نوشته

بیکاری زنان و نقش هژمونیک دولت

بیکاری زنان و نقش هژمونیک دولت
جواد موسوی خوزستانی‏
مدرسه فمینیستی: تلاش پیوستۀ زنان ایران طی دهه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر در سطح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلفِ زیست جمعی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شان، از جمله: شجاعتِ ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری در بالا بردنِ میانگین سن ازدواج؛ موفقیت در عرصه تحصیلات دانشگاهی؛ اقدام عملی ـ و اغلب پُرهزینه ـ برای تغییر نقش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در کانون خانواده به نفع تثبیت و استحکام «جایگاه مستقل زنان»؛ همینطور تلاش پیوسته به منظور پایین آوردنِ سطح باروری؛ ادامهٔ نوشته

مفهوم فعالِ «بیکاری» و بازتولید خشونت علیه زنان

مفهوم فعالِ «بیکاری» و بازتولید خشونت علیه زنان
جواد موسوی خوزستانی
«مدرسه فمینیستی:از کف دادنِ اتکا به نفس، و آموختن تدریجیِ تمکین نسبت به رفتار خشونت آمیز، در زندگی هر زنی، متفاوت است. گاهی از اتاق خواب، گاه از آشپزخانه، گاه از یک غفلت ناخواسته در پختن غذا، یا از هر چیز و هر جا و به هر بهانه، کلید می خورد.  ابتدا به زن خیلی بر می خورَد وقتی که ولی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نعمت، به هنگام زناشویی، خواسته ای ناانسانی از او انتظار دارد، ادامهٔ نوشته

تصویر غم انگیزِ «بیکاری زنان تحصیل کرده»

تصویر غم انگیزِ «بیکاری زنان تحصیل کرده»
جواد موسوی خوزستانی
پس از سال ها خدمت در اداره اما هنوز به استخدام رسمی در نیامده است. او بدون توجه به سوز سرمای زمستان یا گرمای کشندۀ تابستان از ساعت چهار و نیم بعدازظهر که از اداره مرخص می شود مثل اغلب کارمندان دولت، به شغل دوم مشغول است و اکثر روزهای هفته با پراید خود راه می افتد و بی توجه به هُرم نفس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیر آلودگی هوا، مسافرکشی می کند. ادامهٔ نوشته

فاجعه بیکاری زنان : اُفول منزلت و قدرت

فاجعه بیکاری زنان : اُفول منزلت و قدرت
جواد موسوی خوزستانی
مدرسه فمینیستی: در این مقطع تاریخی و در شرایط متحول گذار ایران به دموکراسی، عامل بیکاری و ناتوانی مالی زنان، سرسخت ترین مانع در راه بازسازی قدرت اجتماعی آنان و رهایی شان از وابستگی به مردان اقتدارگرا و نظم های سیاسیِ پدرسالار است،… احتیاج مالی، ناشی از بیکاری، و نبود درآمدی شرافتمندانه، در پروسه ای نه چندان طولانی به زوال مناعت طبع زنان، تخفیف شخصیت و آزادگی شان، و سر انجام به غلبۀ احساس پوچی، بی پشتوانگی و خودکم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی منتهی می شود… ادامهٔ نوشته