بررسي تبعيض جنسيتي در كتابهاي فارسي دبستان

(بررسي تبعيض جنسيتي در كتابهاي فارسي دبستان)
خسروصادقي بروجني
همه ما هنوز نخستين آموزشهايي كه در بدوِ ورود به دبستان آموخته ايم را به ياد داريم؛ «بابا نان داد». هنوز نيز اما بابا نان مي‌دهد و مادر نان مي‌پزد! ادامهٔ نوشته

و اکنون؛ پختن آش پشت پا برای امپریالیسم

و اکنون؛ پختن آش پشت پا برای امپریالیسم
(نقدی بر مقاله‌ی نوشین احمدی خراسانی)
خسرو صادقی بروجنی
نوشین احمدی خراسانی در مقاله‌ی «جنبش های اجتماعی، مداخله نظامی و گفتمان «امپریالیسم»» (۱) به طرح ادعاهای خلاف واقعی پرداخته است که نگارنده در این مطلب به نقد پاره‌ای از آنان می‌پردازد. ادامهٔ نوشته