رئيس ستاد ديه کشور خبر داد:کاهش زندانيان مهريه

reis setad diehروزنامه رسالت: رئيس ستاد ديه کشور گفت: پس از اجراي بخشنامه اخير رئيس قوه قضائيه تعداد زندانيان مهريه از 3 هزار و 500 به هزار و 500 نفر کاهش يافته است.اسدالله جولايي در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اينکه آيا تصويب ماده اي از لايحه حمايت از خانواده مبني بر اينکه مهريه هاي بيش از 110 سکه تحمل حبس ندارد تاثير گذار بوده است گفت: قطعا اين قانون بسيار در کاهش زندانيان تاثير داشته است ولي پيشنهاد من اين است که حتي دفتر خانه‌ها هم بيشتر از اين تعداد سکه را ثبت نکنند.
ادامهٔ نوشته

رئیس بیمه مركزی: برابری دیه زن و مرد در حال اجراست!!

نابرابری جنسیصنعت بیمه – رئیس کل بیمه مرکزی گفت : از 5 سال پیش تاکنون صنعت بیمه موضوع دیه برابر زن و مرد را در بخش تصادف های رانندگی اجرا می کند.
ادامهٔ نوشته