فریدۀ غیرت: حکم دادگاه برابر با مرگ یک هنرمند است

فریدۀ غیرت: حکم دادگاه برابر با مرگ یک هنرمند است
( رضا ولی زاده )
بسیاری از رسانه ها از اعلام رأی دادگاه تجدید نظر استان تهران در مورد جعفر پناهی و محمد رسول اف خبر دادند، همچنین در صفحۀ فیسبوک منتسب به جعفر پناهی نیز خبر این حکم تأیید و به آن اشاره شده بود، بنا به رأی دادگاه تجدید نظر حکم شش سال حبس تعزیری و ۲۰ سال ممنوعیت کاری جعفر پناهی هیچ تغییری نکرد و دوباره تأیید شد اما حکم محمد رسول‌اف از شش سال زندان به یک‌ سال کاهش یافت، ادامهٔ نوشته