حتی یک ریالش را / داستانی از روح انگیز پورناصح

روج انگیز پور صالحمدرسه فمینیستی: پول را که با بی­اعتنایی گذاشت روی میز، بغضم ترکید. با تعجب نگاهم کرد. پول را برداشتم و به سمتش گرفتم. بی­حرکت ایستاده بود. گذاشتم توی دستش. باز حرکتی نکرد. پلک هم نمی­زد. دیگر تحمل نکردم. کیف و روپوش و روسری­ام را برداشته، در را پشت سرم بستم. در راه­پله روپوشم را پوشیدم و روسری را سرم انداختم.

ادامهٔ نوشته

به مناسبت روز جهانی زن: «زن…؟» / روح انگیز پورناصح

علامت فمینیسممدرسه فمینیستی: امروز، حالا، در این زمان – مکان، بعد از قرن­ها حرف و حدیث درباره­ی انسان و حقوق انسانی، صداقت و ارزش­های اخلاقی، برابری، عدالت، و هزاران اصطلاح معجزه­گر و جذاب دیگر، هنوز هم باید نقش بازی کرد؛ هنوز هم نمی­توان حرف­ها را شفاف زد؛ هنوز هم برای زن و مرد رُل بازی کردن و انواع سوء استفاده­ها از هم­دیگر هنر زندگی و صداقت محسوب می­شود.

ادامهٔ نوشته