احزاب و گروه های سیاسی مدافع مذهب در برزیل به مخالفت کردن با حقوق زنان ادامه می دهند/ ترجمه روژین محمدی

brezilتغییر برای برابری -برزیل در حال بررسی تصویب قانونی است که به «قانون کودک متولد نشده» موسوم است. وبسایت awid (انجمن پیشبرد حقوق زنان) گفتگویی با روزانجلا تالیب، هماهنگ کننده اجرایی انجمن کاتولیک های طرفدار حق انتخاب (CDD/BR) درباره تاثیر تصویب این طرح و طرح های مشابه بر حقوق جنسی، تناسلی و بهداشتی زنان SRHRs) ) و چالش های احتمالی که گروه های سیاسی مدافع مذهب در برابر مبارزه برای حقوق زنان بوجود می آورند، انجام داده است .

 
ادامهٔ نوشته

وقتي که زنان از حرکت کردن هراس دارند: خشونت جنسي و انقلاب مصر/راجر فريدلند و ژانت آفاري-ترجمه روژين محمدی

frid wa janetتغییر برای برابری – سياست بدن در مصر در خطر است. بيست و پنج ژانويه امسال در مراسم دومين سالگرد انقلاب مصر يکي از زنان حاضر در تظاهرات توسط دسته اي از مردان محاصره شد و مورد اذيت و آزار جنسي قرار گرفت. اين زن در بين اين مردان دست به دست مي شد تا به سختي توسط گروهي از فعالين مرد مخالف با آزار و اذيت جنسي زنان نجات يافت. جمعيتي که مانند شکارچياني گرد طعمه اين زن را احاطه کرده بودند در اين ويدئو مشخص است.
ادامهٔ نوشته