صبحانه در تهران

صبحانه در تهران
رویا یعقوبیان
فیلم را در اینجا ببینید
نمایشگاه «صبحانه در تهران» در یکی از مناطق مرکزی لندن که یادآور فیلم مشهور «صبحانه در تیفانی» است، جز آن که کنجکاوی من را برای یافتن رد پایی از این فیلم برمی‌انگیزد، ارجاعی هم دارد به زن و زنانگی در ایران. به گفتۀ برگزارکنندگان، این نمایشگاه می‌کوشد تا وضع زنان را در جامعۀ امروز ایران از دیدگاه ده تن از زنان و مردان هنرمند ایرانی بیان کند. ادامهٔ نوشته