نگاهی به ویدیوی کودک آزاری در مهدکودک/زهره اسدپور

زهره-اسدپوربیدارزنی: در چند روز گذشته، فضای مجازی شاهد دست به دست شدن ویدیویی بود که نمونه ی دردناکی از کودک آزاری خوانده می شد و پیشاپیش به بینندگان هشدار می داد که بعضی تصاویر ممکن است موجب تالم خاطر جدی بیننده آن شوند. این ویدیو نمایی از یک مهد کودک را نشان می داد که زنی به زور در حال غذا دادن به کودکی بود، به نظر می رسید که کودک تمایلی به خوردن نداشته و زن، کودک را بر روی زمین خوابانده و برای بی حرکت نگه داشتن او پایش را بر روی تنه ی کودک حائل کرده و کودک به ناچار بی حرکت مانده است و شاید برای تمام شدن سریع تر ماجرا، بدون مقاومت غذا را می خورد…غذا دادن به کودک که تمام می شود، زن پایش را بر می دارد و به کودک اجازه می دهد تا برود اما باز چند ضربه به کودک در حال رفتن حواله می کند…بیرون از کشاکش این زن و کودک، فضا خیلی عادی است… بچه های دیگر به بازی و تفریح مشغولند و کودک کتک خورده نیز گویا اصلن با حادثه ی عجیب و غیر مترقبه ای مواجه نشده است.
ادامهٔ نوشته

زنان برای زنان یازنان برای جامعه؟ زهره اسدپور

زهره اسدپورمهرگان: از همان آغاز بیداری زنان، زنان گاه به خاطر آرمانی سیاسی – آرمان مشروطه – و گاه به خاطربهبود شرایط زنان به میدان آمده‌اند. باید اذعان کردمعتقدان این دو گرایش در آن دوران چندان قابل تفکیک نیستند. زیرا مثلاًزنانی که به خاطر حق تحصیلزنان می‌کوشیدند یا می‌خواستند زنان مدرن شوند، یا با حجاب مرسوم زنان مخالف بودند، همه‌ی این خواسته ها را در پوشش خواسته دستیابی به جامعه‌ی مدرن که از خانواده‌ی مدرن (خانواده‌ای که در آن زن تحصیل کرده، مدرن و بی حجاب است) تشکیل می‌شود و با تاکید بر نقش زن در مادری توجیه می‌کردند. به نظر می‌رسد برای آنان در هم تنیدگی تغییر شرایط زنان و شرایط کلان جامعه، آن چه که ما اکنونتغییرات سیاسی/اجتماعیمی‌نامیم، تردید ناپذیر بود.
ادامهٔ نوشته

ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺯﻧﺎﻥ ﻳﺎ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺟﺎﻣﻌﻪ؟/زهره اسدپور

zohre asadpoor مهرگان

از همان آغاز بیداری زنان، زنان گاه به خاطر آرمانی سیاسی – آرمان مشروطه – و گاه به خاطر بهبود شرایط زنان به میدان آمده‌اند. باید اذعان کرد معتقدان این دو گرایش در آن دوران چندان قابل تفکیک نیستند. زیرا مثلاً زنانی که به خاطر حق تحصیل زنان می‌کوشیدند یا می‌خواستند زنان مدرن شوند، یا با حجاب مرسوم زنان مخالف بودند، همه‌ی این خواسته ها را در پوشش خواسته دستیابی به جامعه‌ی مدرن که از خانواده‌ی مدرن (خانواده‌ای که در آن زن تحصیل کرده، مدرن و بی حجاب است) تشکیل می‌شود و با تاکید بر نقش زن در مادری توجیه می‌کردند. به نظر می‌رسد برای آنان در هم تنیدگی تغییر شرایط زنان و شرایط کلان جامعه، آن چه که ما اکنون تغییرات سیاسی/اجتماعی می‌نامیم، تردید ناپذیر بود.
تشکل‌های زنان در آن دوره نیز همان طور که به مسایل ملی هم‌چون تحریم پارچه‌های خارجی، جمع‌آوری کمک برای تأمین …
دامه: دانلود شماره بیست و یکم

ادامهٔ نوشته

فراروی از «ضعیفه» به «عامل تغییر» نگاهی به حضور زنان در جنبش چریکی علیه رژیم شاه : زهره اسدپور

زهره اسدپور تاریخ معاصر ایران به شدت با فعالیت متشکل گروه هایی از مردم برای رسیدن به اهداف کوتاه یا بلند مدت گره خورده است. این فعالیت های متشکل که در بسیاری از موارد نیز توسط حاکمان تحمل نشده است، تاثیر به سزایی در تاریخ ایران گذاشته و گاه حتی سرنوشت ساز بوده اند. به عنوان مثال، بی تردید بدون مقاومت انجمن های مردمی، انقلاب مشروطه که با به توپ بسته شدن مجلس به محاق رفته بود، دوباره احیا نمی شد .آغاز شکل گیری انجمن های مخفی و علنی، احزاب و سازما ن ها و کمیته های مختلف در ایران به بیش از صد سال پیش برمیگردد.

ادامهٔ نوشته

حادثه ی خیابان جمهوری، دیباچه ای بر جهنمی که می آید – زهره اسدپور

زهره اسدپور آخرین روز دی ماه 92، در یک روز تعطیل رسمی، تهران شاهد فاجعه ای بود که به سرعت اخبار آن در رسانه ها منتشر شد. در یکی از کارگاه های دوزندگی خیابان جمهوری آتش سوزی رخ داد و دو زن که برای فرار از آتش و دود خود را از پنجره های طبقه ی پنجم ساختمان آویزان کرده بودند، در جلوی چشمان مردم و نیروهای آتش نشانی سقوط کرده و هر دو جان سپردند. برخی از سویه های تاسف بار این موضوع به شکل گسترده ای به بحث گذاشته شد؛ این که علی رغم ادعای رئیس شهربانی که با گشاده دستی گفته بود تجهیزات آتش نشانی حتی از تجهیزات کشور آلمان هم پیشرفته تر است، نردبان هیدرولیک ماشین آتش نشانی باز نشده بود و علی رغم این که پیش بینی می شد آن دو زن نتوانند تعادل خود را حفظ کنند، تشک نجات برای نجات جان آنان فراهم نشده بود. و یا این که ماموران لوله های حاوی مواد خاموش کننده را به سمت این دو زن گرفته بودند که خود این موضوع موجب شد تا آنها نتوانند کنترل خود را بیش از آن حفظ کرده و سقوط کنند.

ادامهٔ نوشته

مجموعه مقالات نشستِ / چالش‌ها و چشم‌انداز فعالیت مدنی زنان

faliat madani zaananمجموعه مقالات نشستِ

چالش‌ها و چشم‌انداز فعالیت مدنی زنان

تا قانون خانواده برابر: نشست «چالش‌ها و چشم‌انداز فعالیت مدنی زنان» در تاریخ 14 آذرماه 1392 با حضور بیش از 120 نفر از کنشگران و علاقمندان حوزه مسائل زنان در تهران برگزار گردید. این نشست توسط جمعی تدارک دیده شد که از تیرماه 1392 با هدف تعامل بیشتر بر اشتراکات و در صورت امکان همسوسازی برخی فعالیت ها، مجموعه جلسات بحث و گفتگویی را به صورت نظام‌مند برگزار کرده است. مقالات ارائه شده در این نشست، طرح و بسط برخی از مسائل و پرسش هایی است که در مجموعه این جلسات صورت گرفته و البته هنوز به جمع بندی قطعی و نهایی نرسیده است. هدف از انتشار متن کامل مقالات، دعوت از سایر فعالان و علاقمندان برای مشارکت جهت تعمیق و تکمیل مباحث است.

ادامهٔ نوشته

بازسازی زنانه مفاهیم: اشتغال- تنظیم کننده: زهره اسدپور

زهره اسدپورتا قانون خانواده برابر: چه کسی شاغل است؟ بی کار چه کسی است؟ مرز میان شغل و کار -اگر وجود دارد- چیست؟ این ها سئوالاتی است که پاسخ های یکسانی در جامعه شناسی کار برای آن یافت نمی شود. اما شاید یکی از جامع ترین تعاریفی که برای کار ارائه شده است، این باشد «کار به عنوان یک فونکسیون (کارکرد) اجتماعی، نوعی فعالیت ویژه است که تولید کننده ی ارزش ها (مالی یا خدماتی) است؛ و خود قادر است در خدمت تولید، مبادله، یا مصرف در آید و در آن محو شود. بنابراین خدمات و کارهای فکری بدون تولیدات مادی که آنها را میسر می سازد، نمی تواند تحقق یابد.»[1] بر همین اساس اشتغال نیز کاری را شامل می شود که در یک دوره ی معین در مقابل آن مزدی پرداخت می شود.[2]
ادامهٔ نوشته