نگاهی به ویدیوی کودک آزاری در مهدکودک/زهره اسدپور

زهره-اسدپوربیدارزنی: در چند روز گذشته، فضای مجازی شاهد دست به دست شدن ویدیویی بود که نمونه ی دردناکی از کودک آزاری خوانده می شد و پیشاپیش به بینندگان هشدار می داد که بعضی تصاویر ممکن است موجب تالم خاطر جدی بیننده آن شوند. این ویدیو نمایی از یک مهد کودک را نشان می داد که زنی به زور در حال غذا دادن به کودکی بود، به نظر می رسید که کودک تمایلی به خوردن نداشته و زن، کودک را بر روی زمین خوابانده و برای بی حرکت نگه داشتن او پایش را بر روی تنه ی کودک حائل کرده و کودک به ناچار بی حرکت مانده است و شاید برای تمام شدن سریع تر ماجرا، بدون مقاومت غذا را می خورد…غذا دادن به کودک که تمام می شود، زن پایش را بر می دارد و به کودک اجازه می دهد تا برود اما باز چند ضربه به کودک در حال رفتن حواله می کند…بیرون از کشاکش این زن و کودک، فضا خیلی عادی است… بچه های دیگر به بازی و تفریح مشغولند و کودک کتک خورده نیز گویا اصلن با حادثه ی عجیب و غیر مترقبه ای مواجه نشده است.
ادامهٔ نوشته

زنان برای زنان یازنان برای جامعه؟ زهره اسدپور

زهره اسدپورمهرگان: از همان آغاز بیداری زنان، زنان گاه به خاطر آرمانی سیاسی – آرمان مشروطه – و گاه به خاطربهبود شرایط زنان به میدان آمده‌اند. باید اذعان کردمعتقدان این دو گرایش در آن دوران چندان قابل تفکیک نیستند. زیرا مثلاًزنانی که به خاطر حق تحصیلزنان می‌کوشیدند یا می‌خواستند زنان مدرن شوند، یا با حجاب مرسوم زنان مخالف بودند، همه‌ی این خواسته ها را در پوشش خواسته دستیابی به جامعه‌ی مدرن که از خانواده‌ی مدرن (خانواده‌ای که در آن زن تحصیل کرده، مدرن و بی حجاب است) تشکیل می‌شود و با تاکید بر نقش زن در مادری توجیه می‌کردند. به نظر می‌رسد برای آنان در هم تنیدگی تغییر شرایط زنان و شرایط کلان جامعه، آن چه که ما اکنونتغییرات سیاسی/اجتماعیمی‌نامیم، تردید ناپذیر بود.
ادامهٔ نوشته

ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺯﻧﺎﻥ ﻳﺎ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺟﺎﻣﻌﻪ؟/زهره اسدپور

zohre asadpoor مهرگان

از همان آغاز بیداری زنان، زنان گاه به خاطر آرمانی سیاسی – آرمان مشروطه – و گاه به خاطر بهبود شرایط زنان به میدان آمده‌اند. باید اذعان کرد معتقدان این دو گرایش در آن دوران چندان قابل تفکیک نیستند. زیرا مثلاً زنانی که به خاطر حق تحصیل زنان می‌کوشیدند یا می‌خواستند زنان مدرن شوند، یا با حجاب مرسوم زنان مخالف بودند، همه‌ی این خواسته ها را در پوشش خواسته دستیابی به جامعه‌ی مدرن که از خانواده‌ی مدرن (خانواده‌ای که در آن زن تحصیل کرده، مدرن و بی حجاب است) تشکیل می‌شود و با تاکید بر نقش زن در مادری توجیه می‌کردند. به نظر می‌رسد برای آنان در هم تنیدگی تغییر شرایط زنان و شرایط کلان جامعه، آن چه که ما اکنون تغییرات سیاسی/اجتماعی می‌نامیم، تردید ناپذیر بود.
تشکل‌های زنان در آن دوره نیز همان طور که به مسایل ملی هم‌چون تحریم پارچه‌های خارجی، جمع‌آوری کمک برای تأمین …
دامه: دانلود شماره بیست و یکم

ادامهٔ نوشته

فراروی از «ضعیفه» به «عامل تغییر» نگاهی به حضور زنان در جنبش چریکی علیه رژیم شاه : زهره اسدپور

زهره اسدپور تاریخ معاصر ایران به شدت با فعالیت متشکل گروه هایی از مردم برای رسیدن به اهداف کوتاه یا بلند مدت گره خورده است. این فعالیت های متشکل که در بسیاری از موارد نیز توسط حاکمان تحمل نشده است، تاثیر به سزایی در تاریخ ایران گذاشته و گاه حتی سرنوشت ساز بوده اند. به عنوان مثال، بی تردید بدون مقاومت انجمن های مردمی، انقلاب مشروطه که با به توپ بسته شدن مجلس به محاق رفته بود، دوباره احیا نمی شد .آغاز شکل گیری انجمن های مخفی و علنی، احزاب و سازما ن ها و کمیته های مختلف در ایران به بیش از صد سال پیش برمیگردد.

ادامهٔ نوشته

حادثه ی خیابان جمهوری، دیباچه ای بر جهنمی که می آید – زهره اسدپور

زهره اسدپور آخرین روز دی ماه 92، در یک روز تعطیل رسمی، تهران شاهد فاجعه ای بود که به سرعت اخبار آن در رسانه ها منتشر شد. در یکی از کارگاه های دوزندگی خیابان جمهوری آتش سوزی رخ داد و دو زن که برای فرار از آتش و دود خود را از پنجره های طبقه ی پنجم ساختمان آویزان کرده بودند، در جلوی چشمان مردم و نیروهای آتش نشانی سقوط کرده و هر دو جان سپردند. برخی از سویه های تاسف بار این موضوع به شکل گسترده ای به بحث گذاشته شد؛ این که علی رغم ادعای رئیس شهربانی که با گشاده دستی گفته بود تجهیزات آتش نشانی حتی از تجهیزات کشور آلمان هم پیشرفته تر است، نردبان هیدرولیک ماشین آتش نشانی باز نشده بود و علی رغم این که پیش بینی می شد آن دو زن نتوانند تعادل خود را حفظ کنند، تشک نجات برای نجات جان آنان فراهم نشده بود. و یا این که ماموران لوله های حاوی مواد خاموش کننده را به سمت این دو زن گرفته بودند که خود این موضوع موجب شد تا آنها نتوانند کنترل خود را بیش از آن حفظ کرده و سقوط کنند.

ادامهٔ نوشته

مجموعه مقالات نشستِ / چالش‌ها و چشم‌انداز فعالیت مدنی زنان

faliat madani zaananمجموعه مقالات نشستِ

چالش‌ها و چشم‌انداز فعالیت مدنی زنان

تا قانون خانواده برابر: نشست «چالش‌ها و چشم‌انداز فعالیت مدنی زنان» در تاریخ 14 آذرماه 1392 با حضور بیش از 120 نفر از کنشگران و علاقمندان حوزه مسائل زنان در تهران برگزار گردید. این نشست توسط جمعی تدارک دیده شد که از تیرماه 1392 با هدف تعامل بیشتر بر اشتراکات و در صورت امکان همسوسازی برخی فعالیت ها، مجموعه جلسات بحث و گفتگویی را به صورت نظام‌مند برگزار کرده است. مقالات ارائه شده در این نشست، طرح و بسط برخی از مسائل و پرسش هایی است که در مجموعه این جلسات صورت گرفته و البته هنوز به جمع بندی قطعی و نهایی نرسیده است. هدف از انتشار متن کامل مقالات، دعوت از سایر فعالان و علاقمندان برای مشارکت جهت تعمیق و تکمیل مباحث است.

ادامهٔ نوشته

بازسازی زنانه مفاهیم: اشتغال- تنظیم کننده: زهره اسدپور

زهره اسدپورتا قانون خانواده برابر: چه کسی شاغل است؟ بی کار چه کسی است؟ مرز میان شغل و کار -اگر وجود دارد- چیست؟ این ها سئوالاتی است که پاسخ های یکسانی در جامعه شناسی کار برای آن یافت نمی شود. اما شاید یکی از جامع ترین تعاریفی که برای کار ارائه شده است، این باشد «کار به عنوان یک فونکسیون (کارکرد) اجتماعی، نوعی فعالیت ویژه است که تولید کننده ی ارزش ها (مالی یا خدماتی) است؛ و خود قادر است در خدمت تولید، مبادله، یا مصرف در آید و در آن محو شود. بنابراین خدمات و کارهای فکری بدون تولیدات مادی که آنها را میسر می سازد، نمی تواند تحقق یابد.»[1] بر همین اساس اشتغال نیز کاری را شامل می شود که در یک دوره ی معین در مقابل آن مزدی پرداخت می شود.[2]
ادامهٔ نوشته

پروژه پاندورا: توصیه هایی برای حفاظت کودکان در برابر سوء استفاده جنسی/ برگردان زهره اسدپور

زهره اسدپورتا قانون خانواده برابر: ما به عنوان کسانی که از خشونت جنسی جان به در برده ایم، شاید بیش از دیگران به ضرورت حفاظت کودکانمان از سوء استفاده جنسی آگاه هستیم. گرچه، دانش شخصی ما از وحشت ناشی از سوء استفاده جنسی از کودکان، ضرورتاَ به معنای این نیست که ما برای آموزش دادن به کودکانمان درباره ی سلامت شان، یا برای شناسایی علایم هشداردهنده ی سوء استفاده جنسی از کودکان، مجهز تر هستیم. در حقیقت، بسیاری از ما به شدت نگران «تکرار تاریخ» هستیم؛ اما از سوی دیگر نمی خواهیم بیش از حد نقش حمایتی داشته باشیم و کودکانمان را «لای پنبه» بزرگ کنیم تا آن حد که نتوانیم به آنها مهارت هایی برای حفاظت از خود را آموزش دهیم.
ادامهٔ نوشته

چرا خصوصی سازی مسئله‌ی زنان است؟ جین استینسون برگردان : زهره اسدپور

زهره اسد پوردر حالی که تریبون‌های رسمی می‌کوشندتا خصوصی سازی را کلید طلایی حل مشکلات اقتصادی بنمایانند، جای خالی پژوهش‌هایی که از اثرات خصوصی سازی بر زندگی واقعی مردم به خصوص زنان – که در جهان قربانیان اصلی خصوصی سازی‌اند- سخن بگویند، حس می‌شود. مقاله‌ی زیر تلاشی است برای نشان دادن تاثیرات خصوصی سازی بر زندگی زنان در کانادا، به عنوان کشوری که از سیاست‌های دولت رفاه به سیاست‌های نو لیبرال و در راس آن خصوصی سازی تغییر جهت داده است. لازم به تذکر است که بخش کوتاهی از این مقاله که نگاهی به اثرات خصوصی سازی در آفریقای جنوبی دارد، برای جلوگیری از طولانی‌تر شدن متن، حذف شده است، یا به عبارت دیگر ترجمه‌ی آن به زمانی دیگر واگذار شده است.
ادامهٔ نوشته

بررسی وضعیت جنبش زنان پس از انتخابات در گفتگو با زهره اسدپور

زهره اسدپورشرایط برای فعالان مستقل جنبش زنان تغییر نکرده است
تاقانون خانواده برابر: پس از مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری، تحلیل های متفاوتی درباره شرایط سیاسی کشور مطرح شده است. برخی خوشبینانه و برخی با تردید به تبعات و پیامدهای ناشی از رویدادهای سیاسی نظر دارند. هنوز نمی توان درباره شرایط و وضعی که پیش آمده با اطمینان نظر داد، با این وجود کنش اجتماعی ناگزیر از تخمین و تحلیل سناریوهای مختلف است. اینکه شرایط به کدام سو می رود، مسئله ای است که ذهن بسیاری از کنشگران جامعه مدنی و جنبش های اجتماعی را به خود مشغول کرده است. در این رابطه، عواملی که ممکن است بر وضعیت زنان جامعه ایران و به طور خاص جنبش زنان اثرگذار شود، یکی از موضوعات حائز اهمیت و نیازمند بررسی است. برای بررسی و تحلیل این شرایط و عوامل، سوالات مشترکی را برای جمعی از کنشگران و فعالان حوزه مسائل زنان ارسال کردیم، تا نظرات آنها را در این باره جویا شویم، به این امید که زمینه گفتگو و بحث های گسترده تری فراهم شود. زهره اسدپور، از کنشگران چپگرای جنبش زنان در ایران، از جمله دوستانی بود که به سوالات «تاقانون خانواده برابر» پاسخ داد. در ادامه، سوالات طرح شده و پاسخ های ایشان را می خوانیم:
ادامهٔ نوشته

” زنانه شدن بازار کار” به مثابه شدت بهره‌کشی از نیروی کار -زهره اسدپور

زهره اسد پور در تحلیل سوسیال فمینیستی از فرودستی زنان در جامعه بر نقش سرمایه‌داری و مردسالاری و تعامل پیچیده‌ی این دو با هم تاکید می‌شود. به عنوان مثال گرچه سرمایه‌داری در دوره‌های متعددی بر حضور زنان در بازار کار تاکید کرده است و از آن حمایت کرده است، اما از سوی دیگر نه تنها با این باور مردسالارانه که “نقش” و ” وظیفه ” اصلی زنان در خانه داری و شوهرداری است مقابله نکرده است که با اتکا به آن از زنان نیروی کار ارزان قیمتی ساخته است که می‌توان با حضور بالقوه و بالفعل آنان بازار را کنترل کرد و به سود بیش‌تری دست یافت. به عبارت دیگر آن‌چه که ویژگی‌های اشتغال زنان شناخته می‌شود- کم‌تر تشکل یافتگی، دستمزد کم‌تر، اشتغال در مشاغل پایین‌تر در سلسله مراتب شغلی، اشتغال در مشاغل کاربر، …همه گی ناشی از درهم تنیدگی و تعامل مردسالاری و سرمایه‌داری است که در نظامی پیچیده به بهره کشی از زنان می‌پردازند.
ادامهٔ نوشته

پیام نسرین ستوده برای دریافت دکترای افتخاری از دانشگاه یورک

nasrin sotoode چهارشنبه، 22 خرداد 1392 ـ به گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر)، دانشگاه یورک، یکی از معتبرترین دانشگاه های کانادا تورونتو/کانادا، امروز در مراسم با شکوهی دکترای افتخاری حقوق را به نسرین ستوده، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر زندانی اعطا کرد. آقای عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، به نمایندگی از نسرین ستوده پیام او را که از زندان اوین ارسال شده بود در این مراسم خواند و دکترا و ردای دانشگاه را دریافت کرد.

جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران:

lddhi@fidh.org

http://www.facebook.com/lddhi.fidh

  ادامهٔ نوشته

ساختمان فروریخته ی رعنا و جهنمی که در انتظار ما است /زهره اسدپور

پوشاک بنگلادش کشتارتا قانون خانواده برابر: در آخرین روزهای اپریل و در حالی که چندان زمانی تا اول ماه می‌، روز جهانی کارگر باقی نمانده بود، ساختمانی در داکا پایتخت بنگلادش فروریخت. ساختمانی ۸ طبقه که محل کار صد‌ها کارگر دوزنده بود. تا کنون حدود ۴۰۰ کارگر در این حادثه کشته شده‌اند و شمار آن‌ها که هنوز از زیر آوار بیرون نیامده‌اند و به ظن قوی زنده نمانده‌اند به صد‌ها نفر می‌رسد. ساختمان «رعنا» تنها یکی از ساختمان‌هایی بود که بار ۸۰ درصدی صادرات لباس‌های ارزان قیمت از کل صادرات بنگلادش را بر دوش می‌کشند. عمده ی کارگران دوزندهی بنگلادش زنان و کودکان هستند، زنانی که گفته می‌شود به خاطر «توانایی ذاتی»شان و داشتن «انگشتانی منعطف» نه تنها برای چرخ کاری که برای دست دوزی بخش‌های تجملی تر لباس‌ها مناسب ترند.
ادامهٔ نوشته

وقتی آمارها دروغ می گویند/ زهره اسدپور

زهره اسد پور کانون مدافعان حقوق کارگر: «روند رو به رشد زنانه و غیررسمی‌شدنِ بازار کار» اصطلاحی است که پژوهش‌گران فراوانی از آن به‌عنوانِ شاخصه‌ی نظام اقتصادی جهان، یاد می‌کنند. به این اعتبار که جهان شاهد فربه‌ترشدنِ بخش غیررسمی اقتصاد، و حضور گسترده‌ترِ زنان در این بخش، در کنار کوچک‌شدنِ بخش رسمی اقتصاد است.

ادامهٔ نوشته

تعامل «در» ساختار، شوریدن «بر» ساختار – زهره اسدپور

زهره اسد پورتا قانون خانواده برابر: این نوشته بر آن است تا با مروری بر وجوه مردسالارانه بازار کار نگاهی بیفکند بر راه حل هایی که برای کسب برابری جنسیتی در این حوزه به کار گرفته شده اند.
ادامهٔ نوشته

نتایج ناخواسته، بحران تجاوز در هند / ترجمه : زهره اسدپور

zohre asadpoorپرونده هند؛ شماره دو
تغییر برای برابری : قربانی شجاع و پرانگیزه ی تجاوز گروهی در دهلی واپسین نفس خود را در 30 دسامبر 2012برآورد. این مقاله به او و دیگر قربانیان خشونت علیه زنان تقدیم می شود.
ادامهٔ نوشته

روایتی زنانه از قلب ترک خورده آذربایجان

روایتی زنانه از قلب ترک خورده آذربایجان
زهره اسدپور
تا قانون خانواده برابر: پیچیده ایم به سمت اهر، کامیون های کمک های مردمی که از سمت راست جاده به سوی مناطق زلزله زده می روند رژه ای از همدلی به راه انداخته اند. به اهر رسیده ایم، ورودی شهر، بلوار های اصلی و میدان ها و پارک ها لبریز از چادر ساکنان شهر است. نشان چندانی از چادر های سفید هلال احمر نیست. زن ها در گرمایی که زیر چادر، طاقت فرساتر نیز می شود، با حجاب کامل نشسته اند. ادامهٔ نوشته

بررسی اولویت های جنبش زنان

در گفت و گو با زهره اسدپور، دلارام علی و مریم حسین خواه؛
بررسی اولویت های جنبش زنان

تا قانون خانواده برابر: تا پیش از انتخابات 1388، کنشگران جنبش زنان بر خواسته ها و مطالبات مشخصی پافشاری داشتند. به طوری ‏که، جریان ها را می توان با خواسته های آنها شناسایی کرد. به طور نمونه، جریان هایی که بر تغییر قوانین تبعیض آمیز ‏تاکید داشتند: از جمله کمپین یک میلیون امضاء، اعتراض به لایحه حمایت از خانواده،‌ و کمپین قانون بی سنگسار. ادامهٔ نوشته

مشاغل زنانه و تعامل سرمایه داری و مردسالاری

مشاغل زنانه و تعامل سرمایه داری و مردسالاری
زهره اسدپور
نوشته ی حاضر تلاش کوچکی است در باره ی حضور زنان در مشاغل زنانه از منظر سوسیال فمینیستی.
تعریف نظری ـ ظهور سرمایه داری مقارن است با جدایی خانه از محل کار و تبدیل خانواده از واحد تولیدی به واحد مصرف. در این تعریف جایگاه اصلی «زنان» خانه عنوان می شود و مفهوم جدید «زن خانه دار» به عنوان زنی که وظایفی منطبق بر جنس بیولوژیک خود، که عبارت است از فرزند آوری و مراقبت و پرورش کودکان و انجام امور منزل برعهده دارد، همچون امری بدیهی و ضروری عرضه می شود. ادامهٔ نوشته

گواهی ما در محضر تاریخ

گواهی ما در محضر تاریخ
زهره اسدپور
دیدار های منظممان، گاه به گاه شده اند…من آمده ام گیلان تا فیزیک بخوانم و او مانده است تهران، موانع بر راه وکالتش همچنان پا برجا است و با همه ی اینها ارشد حقوق قبول شده است. ادامهٔ نوشته