زن ستیزی یا زن سوزی؟

زن ستیزی یا زن سوزی؟
زینب اسمعیلی
در پی افزایش فشار حاکمان، برای تفکیک و تبعیض جنسیتی در جامعه، هر روز شاهد وضع قوانین جدیدِ ضد زن، و ظلم روزافزون قضات دادگاهها، علیه زنانیم. فشارهایی که در سطح وسیعی در جامعه اِعمال می شود و قوانین مردسالارانه ای که بعضاً باعث سست شدن بنیان خانواده ها میگردد، مانند اخذ مجوز از دادگاه، برای ازدواج مجدد مردها و قوانینی از این دست که حتی باعث شده دادستان ایران، محسن اِژه ای، جایزه جهانی چماق را به نام خود ثبت کند. ادامهٔ نوشته

جنبش زنان، پایان دیکتاتوری

جنبش زنان، پایان دیکتاتوری
زینب اسمعیلی
من زندانی اندیشه یک قوم نادانم، یک روز برای رأی، آزاد و چند سال دیگر حیف نانم. از ناخن دست تا گیسوانم، از کفش پا تا ابروانم، من موجب وسوسۀ لامذهبانم. آخر ای بی مذهب بی مصرف، من هم چون دیگران، یک انسانم. شاید تو زادۀ شیطانی، شاید تو را مادری نیست، شاید تو را خواهری و دختری نیست، شاید. اما بدان ای سیه اندیش کوردل که این قوم، قوم دیرین نهاد، قوم کهن بنیاد، عمری با عزت و شرف، زنان را همچو مردان، در خط اول میدان، پاس داشته و گرام. ادامهٔ نوشته

دختران در بند ایران زمین

دختران در بند ایران زمین
زینب اسمعیلی
دختری از کوههای کردستانم، قصۀ دردم را با شما می گویم، با شما دوستانم. کودکی بودم زنده دل، سرشاد و سرمست از شقایقهای کوهپایه. زلال و جاری چون رودهای دشت کردستان. لی لی کنان، پایکوبان چون بلبل مستان از قصرشیرین تا کرمانشاهان، بی غم و شاد از سنندج تا مهاباد، همه جا چون موج، چون نسیم، چون خورشید گسترده بودم و جاری. طناب زنان، بازی کنان میرفتم سوی بلوغ، اولین زندان دهشت بار ایران! ادامهٔ نوشته

ایران، قفس مادران

ایران، قفس مادران
زینب اسمعیلی
کنار زندان، دختری گریان، می زند بر سر، در آرزوی دیدار پدر. کمی آنسوتر مادری نالان، میان کشتگان میگردد بدنبال کشتۀ دردانه فرزند. زنی اما با طفلی در بغل، نمی داند کجا گیرد سراغ از فرزند، شاید در تاریکی زندان و یا در حجلۀ دزدان. ادامهٔ نوشته

جرم من چیست؟

جرم من چیست؟
زینب اسمعیلی
جرم من چیست؟ زن بودن یا ایرانی بودن؟ و یا شاید یک زن ایرانی بودن؟ من یک زن ایرانیم، ولی همچنان یک انسانم با حق و حقوقی مشخص، که در ایران از آن خبری نیست. انسانی گرفتار در چنگال دژخیمی که با نام عدالت و مهرورزی، دین و قانون اسلامی، تمام حقوق اولیه مرا به بی مهری و بی عدالتی مبدل ساخته است. من انسانم، انسانی که به لحاظ پوشیدن لباس رنگی و یا نپوشیدن لباسی اجباری، باید با خشونت غیرقانونی قانون، به بازداشت و آزار و اذیت و سپردن تعهد و تحریم از تحصیل و اخراج از کار و . . . روبرو شوم. ادامهٔ نوشته

از شهروندی تا مهاجرت

از شهروندی تا مهاجرت
زینب اسمعیلی
بی شک تفاوت میان کشورهای پیشرفته و متمدن امروزی با کشورهای جهان سوم، در رفاه زیستی و نحوۀ نگرش آنها به زندگی و شیوۀ زندگی آنهاست نه موقعیت جغرافیایی، نژاد، مذهب، زبان و یا منابع موجود در آنها. حال آنکه اکثر کشورهای جهان سوم دارای منابع غنی، نژاد مستعد و نیروی کار بالقوه و موقعیتهای جغرافیایی سوق الجیشی می¬باشند. ادامهٔ نوشته