تجرد قطعی و احساس تنهایی

tanhaie پژوهشي كيفي درباره تجرد قطعي و سبك تنهايي زنان
تجرد قطعی و احساس تنهایی
زینب ایزدی .کارشناس ارشد پژوهش. طرح: هادی حیدری‌، شرق
با توجه به اینکه شانس ازدواج در سنین 50‌سالگی به حداقل می‌رسد، جمعیت‌شناسان میزانی را با نام عمومیت ازدواج تعریف کرده‌اند که به معنای نسبت افرادی است که تا سن 50‌سالگی دست‌کم یک‌بار ازدواج کرده‌اند و برای قابل مقایسه کردن از نسبت حداقل یک‌بار ازدواج‌کرده‌ها در گروه سنی 49-45‌ساله برای دو جنس استفاده شده است و از تفاوت آن تجرد قطعی به دست آمده است.«تجرد قطعی یعنی کسانی که امید به ازدواج ندارند و احتمال زوجیت در بین آنان بسیار کم است» ادامهٔ نوشته