نقدی بر رمان احتمالا گم شده ام/ نوشته سارا سالار

نقدی بر رمان احتمالا گم شده ام/ نوشته سارا سالار
مرضیه بهرامی برومند
«احتمالا گم شده ام» ظاهرا قصه رفاقت و دوستی میان راوی و گندم است. دو دختر با دو روحیه متضاد و متفاوت که در شهرستانِ زاهدان گیر افتاده اند و روزی توسط امکان قبولی در کنکور این بخت برای آنها گشوده می شود و هر دو به کلان-شهر تهران می آیند. ادامهٔ نوشته

نگاهی به رمان «احتمالا گم شده ام» نوشته سارا سالار

گفتگو با سارا سالار به بهانه انتشار رمان«احتمالا گم شده ام »
پیچیده نویسی را دوست ندارم
علی شروقی
«احتمالا گم شده ام» اولین رمان سارا سالار است که اخیرا منتشر شده.راوی این رمان زنی است که در حین اتوبان گردی گذشته اش را با دوستی به نام «گندم» به یاد می آورد.رمان ریتم تندی دارد و مدام بین گذشته و حال راوی در رفت و آمد است.به بهانه انتشار این رمان با سارا سالار گفتگویی کرده ام که می خوانید. ادامهٔ نوشته