نسل کشی پنهان /کیت والاس – برگردان: ساغر غیاثی

نسل کشی پنهانمدرسه فمینیستی: یک نسل­کشی در حال وقوع است. نسل­کشی آرام و بی سر و صدایی که تعداد بسیار کمی طنین آن را می­شنوند. این نسل­کشی، زندگی افراد بی دفاع، نادیده گرفته شده و خاموش را هدف گرفته و تعداد قربانیان آن بیش از مجموع همه نسل­کشی های قرن بیستم است.
ادامهٔ نوشته