«مدّت هاست برای جدا شدن از خانواده ام نقشه می کشم»

«مدّت هاست برای جدا شدن از خانواده ام نقشه می کشم»
سامره پاریاب
مریم 20 سال دارد و دانشجوی کارشناسی روزنامه نگاری است. وقتی از او پرسیدم آیا با خانواده زندگی می کند پاسخ داد «بدبختانه با پدر و مادرم زندگی می کنم.» از میان 5 نفری که دراین گفت و گو شرکت کردند مریم واقعیت ها را تلخ تر بیان می کند و شاید هم با واقعیت های تلخ تری دست و پنجه نرم می کند. ادامهٔ نوشته