تکمیل چرخه تفکیک جنسیتی: دو رئیس جمهور در یک کشور! / ساناز رضایی فر

کشور زنانه و مردانه انتخاباتمدرسه فمینیستی: آقایان شورای نگهبان، حالا که تفکیک جنسیتی را مشروعیت بخشیده و در همه جا اعمال کرده اید و با رد صلاحیت عده بسیار زیادی از کاندیداها، سمبل صادق و شجاع تفکیک جنسیتی یعنی آقای جلیلی را برگزیده اید، و زنان را هم «به ده راه نمی دهید»، پس لازم است که آستین همت بالا بکشید و پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مردانه کنونی، یک انتخابات سراسری هم برای زنان برگزار کنید تا زنان بتوانند رئیس جمهور خودشان را از میان کاندیداهای زن انتخاب کنند. آخر مگر می شود دانشگاه زنانه، پارک زنانه، شغل های زنانه، اتوبوس و متروی زنانه، بیمارستان زنانه و کلا کشوری زنانه را در دل کشور ایران تعریف و تکفیک کرد آنگاه مردی رئیس اجرایی کارهای آن ها باشد؟ آیا می شود یکی از 3 محور مشعشع آقای جلیلی (مادر – معلم – مسجد)، «مادر» باشد، ولی زنان حتی یک رئیس جمهور اختصاصی برای اجرا و پیش رفت کارهای شان نداشته باشند؟
ادامهٔ نوشته