از طلا بودن پشیمان گشته ایم / سعید محمدی

علامت فمینیسمکانون مدافعان حقوق کارگر – كرامت، منزلت و جايگاه زن، حمايت از حقوق زن و خانواده، از آن دسته واژگاني هستند كه به كرّات از تریبون‌های رسمي و دولتي به گوش می‌خورد. آنقدر زياد كه با شنيدن آن بي‌اختيار، نوعي حسّاسيّت شديد را موجب می‌گردد. چرا كه تجربه نشان داده است كه هميشه بعد از اين نوع تبليغات می‌بایست منتظر هجوم و فشار و حمله‌ی جديدي بود. اينان وقتي از كرامت و حقوق زن صحبت می‌کنند دقیقاً منظورشان از حقوق و كرامتِ نداشته‌ی زنان است. قانون جديد اخذ گذرنامه با اجازه‌ی قيّم و… براي زنان و دختران بازگوکننده‌ی همين مطلب است. امري كه به‌هیچ‌وجه مختصِ امروز و اين قانون نبوده و حداقل تمامي دختران و زنان شوهردار در سي و اندي سال گذشته گواه صادق اين بي‌حقوقي و قصّه‌ی دردناك بوده‌اند. همانند قوانين مربوط به پوشش و عفّت و عفاف اخلاقي، حق ازدواج و طلاق و سرپرستي اطفال و بيمه و… كه احتياج به بازگويي ندارد. كرامت و حقوق واقعي چنين پاس داشته می‌شود به‌طوری‌که مثلاً در رابطه با حق زن با افتخار می‌گویند: زن می‌تواند براي شير دادن به فرزند خود از همسرش پول بگيرد!
ادامهٔ نوشته