خواهرم سر بلند دار

خواهرم سر بلند دار
( ریحانه طباطبائی )
واکنش ها به اجرای حکم شلاق سمیه توحیدلو وبلاگ نویس منتقد در شبکه های اجتماعی همچنان ادامه دارد، ریحانه طباطبائی وبلاگ نویس و روزنامه نگاری که خود زمستان سال گذشته مدتی را در انفرادی های دو – الف به سر برده بود در یادداشتی در وبلاگ خود با عنوان “سربلند دار” می نویسد: ادامهٔ نوشته

شلاق خوردن سمیه توحیدلو به من چه!

شلاق خوردن سمیه توحیدلو به من چه!
( ف – م – سخن )
دارم توی اتاق از این سو به آن سو و از آن سو به این سو راه می روم و به خودم می گویم: به من چه! دارم مثل شیر، حالا شیر نه مثل پلنگ، مثل پلنگ نه مثل یک جانور زخم خوردۀ عصبانی می غرم و دندان قروچه می کنم و به خودم می گویم: به من چه! دارم بغلِ انگشت اشاره ام را که مشت شده گاز می گیرم و با آن یکی دست به بغل پایم می کوبم و به خودم می گویم: به من چه! ادامهٔ نوشته

ما خود شلاق بر تن سمیه ها می زنیم!

ما خود شلاق بر تن سمیه ها می زنیم!
( بیژن صف سری )
از همۀ اخبار هول انگیزی که این روز ها از ددمنشی نظام حاکم بر آب و خاکمان شنیده می شود هیچ خبری چون به شلاق کشیدن تن زنی آزاده آن هم به اتهام ایستادگی در برابر ظلم بر مردم جان به لب رسیدۀ ایران ناگوارتر نبود، خبر آن قدر هول انگیز است که به سختی می توان باور کرد ادامهٔ نوشته

ثبت می کنم برای ماندن و برای خودم

ثبت می کنم برای ماندن و برای خودم
سميه توحيدلو دانشجوی دکترای جامعه شناسی یک روز پس از شلاق ارتجاع بر پیکرش در وبلاگ خود ( بر ساحل سلامت ) نوشت: خوشحال باش، قصدت تحقیر بود، اعتراف می کنم احساس تحقیر شدگی تمام وجودم را سوزاند، آن قدر که گمان نبرم که تکرار شدنی باشد، بالاخره تتمۀ آن انشای بلند بالا تعزیرش برایت ماند، برای من چه ماند؟ ….. ادامهٔ نوشته