گردشگری و بازارگرمی برای سکس/برگردان سوده راد

prostitute-32زن نگار: برای درک این که چگونه انواع مشخصی از مشاغل برای خدمت‌رسانی به صنعت گردشگری جذب می‌شوند، باید به ویژگی‌های خودِ گردشگری توجه کرد. گردشگری سه ویژگی محوری دارد که بر تولید و بسیج نیروی کار تأثیر می گذارد:
۱- گردشگری یک «کالای تجربی» است.
۲- صنعت گردشگری و تبلیغات رابطه‌ای متقابل دارند.
۳- تقاضا در صنعت گردشگری طبیعتی غیرقابل پیش‌بینی دارد.
اولین ویژگی گردشگری، ارائه خدمات متنوعی است چون حمل و نقل، اسکان و خدمات محلی، که کیفیت‌شان اساسا در محل گردش توریستی مشخص می‌شود نه در محل خرید ( مثلا در شرکت‌های هوایی فروشنده تور.) ویژگی این «کالای تجربی» این است که خدمات خانگی از قبیل مهمان‌نوازی، خدمات شخصی، محل اقامت، رضایت شخصی و روانی در یک بافت تجاری ارائه می‌شود.
ادامهٔ نوشته

مادران مجرد تونس، در کشمکش انکار و هنجار

مادران مجرد تونس، در کشمکش انکار و هنجار
نوشته ان لوبری
ترجمه سوده راد
مقدمه
پل هائی برای زنان
تعداد مطالعات موجود در زمینه‌های مردم شناسی و جامعه‌شناسی در مورد خانواده با تأکید براینکه نقش والدین پیش از هرچیز ساختاری اجتماعی است، بسیار زیاد است. در واقع، رابطه والد و فرزندی تنها حاصل یک رابطه صرفاً بیولوژیکی نیست و بازشناسی و به رسمیت شناختن اجتماعی این رابطه و نقش والد و فرزندی هم در این میان تأثیرگذار است. این پذیرش اجتماعی در بسیاری موارد با به رسمیت شناختن این رابطه در قوانین دولتی و حکومتی معنا پیدا می‌کند. ادامهٔ نوشته

مانیفست زنان برای برابری و شهروندی زنان تونس

مانیفست زنان برای برابری و شهروندی زنان تونس
ترجمه سوده راد
گروه های فمینیستی در تونس، با انتشار مانیفستی خواسته هایشان را اعلام کردند. آنها ضمن ابراز خوشحالی از سرنگونی دیکتاتوری و افتخار به میراث مشترک اصلاح طلبانه در تونس، بر ادامه ی مبارزه برای بهبود شرایط زندگی شخصی و عمومی زنان تاکید کرده اند متن مانیفست زنان تونس در زیر آمده است. ادامهٔ نوشته

زنان تونس، آغاز دوران سازندگی برای آزادی، برابری و شأن انسانی

زنان تونس، آغاز دوران سازندگی برای آزادی، برابری و شأن انسانی
سوده راد
سالهاست که در کشور‌های عربی منطقه، زنان به بهانه دین یا فرهنگ و سنت مورد تبعیض قرار می‌گیرند. در الجزیره، زنان در قانون خانواده مادام العمر نابالغ شمرده می‌شوند و همواره نیاز به قیم دارند و در مصر، حتی پس از سقوط رژیم حسنی مبارک زنان، به کمیسیون بازنویسی قانون اساسی راه داده نشدند. ادامهٔ نوشته

تونس، انقلاب و مطالبات زنان : برابری، جدایی دین از سیاست، شهروندی

تونس، انقلاب و مطالبات زنان : برابری، جدایی دین از سیاست، شهروندی
سوده راد
تونس، کشوری درشمال آفریقا، با جمعیتی نزدیک به دو میلیون ششصد هزار نفر، در هفته های اخیر حیرت و تحسین ملت ها و شاید دولت ها را بر انگیخت. زنان با میانگین سنی 30,3 سال در مقابل 29,1 سال برای مردان، 65,3 درصد نرخ باسوادی را به خود اختصاص داده اند، در حالی که 83,4 درصد مردان تونسی با سواد هستند. ادامهٔ نوشته

رواج دخترکشی در هند

رواج دخترکشی درهند
سوده راد
سازمان ملل متحد دهه‌ی 1975 تا 1985 را به نام دهه‌ی زنان نامگذاری کرد تا اوضاع نابسامان حقوق زنان را کمی بهبود بخشد. در طول این ده سال صدای کنشگران حقوق زنان در کشورهای مختلف بیشترشنیده شد و بسیاری از کشورها به حقوق زنان حساسیت بیشتری پیدا کردند. ادامهٔ نوشته

روابط متعدد، سنگسار برای زن، تشویق برای مرد

روابط متعدد، سنگسار برای زن، تشویق برای مرد
سوده راد
متنی که در زیر می آید، متن سخنرانی من در پنل حقوق بشر و زنان در ایران در پانزدهمین جلسه ی شورای حقوق بشر سازمان ملل، 24 سپتامبر 2010، ژنو است. ادامهٔ نوشته

قانون و فرهنگ، لایحه و صیغه، نه همان قصه همیشگی

قانون و فرهنگ، لایحه و صیغه، نه همان قصه همیشگی
سوده راد
هر بار سخن از فعالیت های برابری خواهان به میان می آید، حالا از هر جنس که باشد، بی درنگ تأثیر متقابل فرهنگ و قوانین هم تداعی می شود. کارزار برابری خواهان در ایران، به دلیل فعالیت هم زمان در عرصه های فرهنگ و تغییر قوانین تبعیض آمیز، به وضوح در بالابردن دانش قضایی جامعه و حساسیت زنان و مردان نسبت به قوانینی که به طور روزمره درگیر آن هستند نقشی به سزا داشته است. ادامهٔ نوشته