این خاک هوای تازه میخواهد / سوسن آرام

rosee4نوروز امسال هم مثل هر سال پیامی دارد
پیام مردم ایران به حاکمان
که مغلوب پیام بی آبروی حاکمان به ملت ایران نمیشود

مادرم که پسرش را در آغوش گرفته بود،

و به میله های شکسته زندان

درپشت سر با نفرت نگاه میکرد.

به تو گفت نه!
ادامهٔ نوشته

انقلاب بهمن، مسامحه فرصت طلبانه و طلسمِ گوش های صدام- سوسن آرام

مهریهگزارش جوزف کرافت در نشریه نیویورکر:»او گفت من با آموزش زنان مخالف نیستم، ولی با مدرسه مختلط مخالفم. من میخواهم مدرسه برای آموزش را از مدرسه برای لاس زدن جدا کنم. ما در اسلام به زنان به عنوان اسباب بازی نگاه نمی کنیم که تا وقتی جوان و زیبا هستند آنها را قبول کنیم و بعد آنها را دور بریزیم. در اسلام زن ها هرچه پیرترند، موقعیت شان بالاتر است. ما میدانیم در مدارس مختلط فساد اخلاقی هست و این در گزارشات پلیس منعکس میشود. دختران روابطی برقرار میکنند. بعضی از آنها بطور نامشروع بچه دار میشوند، دیگران دست به سقط جنین میزنند. دختران احترام به خویش و موقعیت شان را در جامعه از دست میدهند. یا به شدت دچار عذاب شخصی میشوند یا راه دیگر را انتخاب میکنند یعنی فحشاء.
من نظر او را نسبت به سقط جنین پرسیدم. او گفت در اسلام سقط جنین جنایت است.. من نظر او را در مورد پیروان مذاهب دیگر پرسیدم. او گفت:,در اسلام مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان همه برابرند، مگر اینکه ستون پنجم خارجی ها در این کشور باشند».»

ادامهٔ نوشته

ديگر بس است!

ديگر بس است!
سوسن آرام
سه نسل همه ما «دختران آبايی»،و خودآبايي، بوديم با زخم خنجری در سينه.اگر اين واپسگرايان زن ستيز فقط به قرانی که ادعای پيروی از آن را دارند، باورداشتند بايد ميدانستند قيامت شان فراخوهد رسيد.ا
ديگر بس است! زمان دادرسی فرارسيده است، «قيامت» برای آنها فرارسيده است. ادامهٔ نوشته