نامه نسرین ستوده به حسن روحانی در مورد قتل عطاءالله رضوانی، شهروند بهائی

نسرین 3آدم ربایی و قتل یکی از هموطنان بهائی‌مان در آغاز دورهٔ ریاست جمهوری شما یاد آور قتل‌های زنجیره‌ای است و انتظار ما آن است که قبل از ادامهٔ چنین رفتارهای سبعانه‌ای چشم فتنه را کور کنید. مرحوم عطاءالله رضوانی و خانوادهٔ محترم‌شان به دلیل تحمل مصائب و شداید فراوان برای بسیاری از ما آشنایند.

ادامهٔ نوشته

به دختر دوازده ساله ام دستبند و چشمبند زده بودند!

به دختر دوازده ساله ام دستبند و چشمبند زده بودند!
( سیامک بهاری )
مرضیه مهاجر زندانی سیاسی سال های شصت است، رد پای رنج های سال های سیاه زندان را بر چهره دارد، خودش می گوید: وقتی مرا دستگیر کردند راستش اصلاً فرد سیاسی نبودم! می خواهد سرگذشتش را بازگو کند، مختصر حرف می زند٬ فرضش این است که موضوعی را که می خواهد بازگو کند همه می دانند، هر سؤالی را با جملۀ ساده ای که: خودت بهتر می دانی! ادامهٔ نوشته