«جنایت بی عقوبت» به روایت شادی صدر و شادی امین

«جنایت بی عقوبت» به روایت شادی صدر و شادی امین
» جنایت بی عقوبت » عنوان پروژه تحقیقی در مورد شکنجه و آزار جنسی در زندانهای جمهوری اسلامی است که در دومین روز از چهارمین گردهمایی سراسری زندانیان سیاسی در ایران که در گوتنبرگ سوئد در حال برگزاری است ، توسط دکتر نورایمان قهاری، شادی صدر و شادی امین تشریح شد. ادامهٔ نوشته