افشای خشونت خانوادگی یا امر خصوصی

افشای خشونت خانوادگی یا امر خصوصی
درباره فریبا داودی مهاجر و علی‌رضا نوری‌زاده و فیلم مستند حسن سربخشیان
شهاب الدین شیخی
بحث حقوق بشر و مبحث زنان برای عده زیادی آزارنده است و هژمونی تفکر سلطه معمولاً این نوع نوشته‌ها و مباحث را به عنوان «غرغرهای بی‌پایان یک عده» به دیگران معرفی می‌کند، که با هیچ چیز هم راضی نمی‌شوند. ادامهٔ نوشته

روی مرگ نهال عقاید خود را نقاشی نکنیم

روی مرگ نهال عقاید خود را نقاشی نکنیم
شهاب الدین شیخی
در مطلب قبلی‌ام در مورد نهال سهابی و نه « سحابی»، نوشتم که یک بار به شوخی بهش گفته بودم« خودت را هم بکشی در مورد تو یکی چیزی نخواهم نوشت». شوخی تلخی که بارها شنیده‌ایم که می‌گویند شوخی تلخ روزگار. نهال دوست عزیز و قابل احترام و جسورم خودش را کشت. و من بدون آن‌که بخواهم وارد بازی این روزهای نوشتن در مورد او بشوم، این دومین مطلبی است که در موردش می‌نویسم. ادامهٔ نوشته

نهال، عشق، مرگ و سیاست

نهال، عشق، مرگ و سیاست
شهاب الدین شیخی
نهال سهابی زنی زیبا بود. اما از زیبایی ظاهری‌اش زیباتر جسارت‌اش در زیستن به آن‌گونه بود که دوست می‌داشت. به یاد دارم که زمانی که ۱۹ ساله بودم که مقاله‌ای کوردی نوشته بودم به نام « جامعه‌ی هوس مردانه» که در آن به نقد شیوه‌ی حضور زنان در ادبیات، تئاتر و سینما پرداخته بودم. ادامهٔ نوشته

نوشتار زنانه جایگزینی برای مقابله با امر نمادین

نوشتار زنانه جایگزینی برای مقابله با امر نمادین
شهاب‌الدین شیخی
زبان مسلط و رایج جوامع، بازتاب‌دهنده و بازتولیدکننده فرهنگ مسلط‌‌ همان جامعه است و از منظر جنسیتی می‌توان گفت به دلیل تفوق نگاه مردسالار جوامع، در واقع به نوعی بازتولیدکننده فرهنگ مسلط مردسالار این جوامع است. زبان وسیله‌ای خنثی برای انتقال افکار نیست، بلکه ساختارهای زبانی می‌توانند بازتولیدکننده ساختارهای قدرت نابرابر جوامع باشند. ادامهٔ نوشته

لایه‌های چند‌گانه‌ی تبعیض جنسیتی در شرایط حاد سیاسی

لایه‌های چند‌گانه‌ی تبعیض جنسیتی در شرایط حاد سیاسی
شهاب الدین شیخی
تبعیض‌ جنسیتی آغاز‌گر همه‌ بحث‌های جنسیتی و مبارزات برابری‌خواهانه و فمینیستی است. معمولا در کشورهایی که ساختار‌های عرفی و فرهنگی و سیاسی کمتر توسعه یافته‌ای دارند، تبعیض‌های حکومتی و قانونی علیه زنان بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. ادامهٔ نوشته

قصابی بدن زنان در رویای میل جنسی مردان

قصابی بدن زنان در رویای میل جنسی مردان
شهاب‌الدین شیخی
به مناسبت ششم فوریه روز کارزار علیه ناقص سازی زنان

سکسیم (تبعیض جنسی)و پاتریمونیالیسم (پدرسالاری)دو مفهوم در هم تنیده در طول تاریخ ستم بر انسان اند.این دو مفهوم در ارتباطی تنگاتنگ با مفهوم دیگری به نام کاپیتالیسم(سرمایه سالاری) می باشد که می توان گفت به نوعی ریشه های در هم تنیده ی یکدیگرند و میان نظریه پردازان فمینیست و نظریه پردازان مارکسیست محل نزاعی کهنه و تاریخی بوده که کدام یک ریشه ای ترین و هم چنین دیرینه ترین شکل تبعیض تاریخ جوامع انسانی به شمار می رود. ادامهٔ نوشته