خشونت خانگی و تأثیرش بر کودک

خشونت خانگی و تأثیرش بر کودک
شهرزاد پورعبدالله
كودكاني كه شاهد خشونت خانگي و به خصوص خشونت بين والدينشان هستند نه نتها بيش از ساير كودكان ممکن است هدف خشونت واقع شوند، بلكه بيش از ساير همسالانشان به مشكلات روحي جدی دچار می‌شوند و در مقياسه با كودكاني كه شاهد خشونت بين والدينشان نبوده اند، ميزان بروز رفتارهای خشن، پرخاشگري و ناآرامي و حتي بزهكاري در آنان بسيار زياد است. ادامهٔ نوشته