بازداشت حوریه محسنی و نگین احمدیان در مشهد

بازداشت حوریه محسنی و نگین احمدیان در مشهد
بنا به اطلاع گزارشگران «هرانا» صبح روز چهارشنبه ۱۷ اسفند مأموران ادارۀ اطلاعات مشهد به منازل دو شهروند بهائی ساکن مشهد به نام های حوریه محسنی و نگین احمدیان مراجعه کرده و پس از تفتیش و ضبط کامپیو‌تر، کتب، سی دی ها و عکس های مذهبی، نامبردگان را نیز بازداشت و به نقطه نامعلومی انتقال دادند! این احتمال وجود دارد بهائیان دیگری هم دستگیر شده باشند که در خبرهای تکمیلی اعلام می شود، قابل ذکر است به جز دو فرد مذکور بیش از دو هفته است که هشت شهروند بهائی دیگر هم در مشهد در بازداشت به سر می برند.