رزا پارکز، «زنی که از جایش بلند نشد» – ترجمه صبری نجفی

رزا پارکرتغییر برای برابری: چهار فوریه سالروز تولد رزا پارکز نماد جنبش مدنی امریکا است. صد سال پیش در روز ۴ فوریه ۱۹۱۳ رزا پارکز در شهر توگسکی در ایالت آلاباما بدنیا آمد.

رزا پارکز زن سیاه پوست آمریکایی که از نژاد پرستی رنج می برد و خود فعال حقوق مدنی بود در روز اول دسامبر ۱۹۵۵ وقتی از محل کارش در یک خیاطخانه به خانه برمی گشت، مثل همیشه سوار اتوبوسی شد که سیاه پوستان حق نشستن در کنار سفید پوستان را نداشتند. رزا از خستگی کار بر اولین صندلی خالی که پیدا کرد نشست ، صندلیی که مخصوص سفید پوستان بود. وقتی مسافران جدید که بیشتر سفید پوست بودند سوار شدند، راننده از او خواست که از جایش بلند شود و صندلی را به یک مسافر سفید پوست بدهد، رزا که از مدتها از این شهروند دست دوم بودن خسته بود و مخصوصا اینکه می بایست به علت نبودن جا سر پایش بایستد، قبول نکرد و به اصرار راننده هم اهمیتی نداد، همین باعث شد که راننده در راه توقف کند و موضوع را به دو پلیس بگوید، رزا پارکز برای این نافرمانی به زندان روانه شد.

ادامهٔ نوشته