در برابر چشم هايت

در برابر چشمهايت
نمايشگاه پرتره های زنان ايرانی پس از کشف حجاب
گزارش از: طاهره امانی
نگارخانه شماره شش نمايشگاهی از پرتره­های زنان ايرانی در دوران پس از کشف حجاب برگزار کرده است.
اين نمايشگاه با عنوان «در برابر چشمهايت» کاری است از پريسا دمندان، عکاس و پژوهشگر و مدرس عکاسی ادامهٔ نوشته