هشتم مارس، محوری برای تحقق مطالبات و همبستگی زنان/ طلعت تقی نیا

talat taghi niaمدرسه فمینیستی: به سنت سال های گذشته در هشتم مارس، روز جهانی زن، با گرامیداشت مبارزات زنان برای پایان بخشیدن به تبعیض جنستیی بکوشیم و با بلندکردن صداهایمان با خواهران مان در سراسر جهان، همراه شویم تا شاید صداهای پراکنده مان در سراسر ایران با صدای زنان جهان، در این روز، به هم پیوسته و هرچه بیشتر افکار عمومی جامعه را به این روز مهم حساس کند.
ادامهٔ نوشته

مشق امسال 8 مارس: همصدا برای آزادی زنان دربند و رفع خشونت و تبعیض / طلعت تقی نیا

طلعت تقی نیامدرسه فمینیستی: زندگی همچون رودخانه ای جوشان و بی بازگشت، مدام در حرکت و تغییر و تطور است. هر لحظه در جهان اتفاقی نو رخ می دهد که همه چیز و همه کس را در بر می گیرد. هیچ نیرویی، هیچ یک از دولت های توتالیتر، هیچ قدرت جهانی و هیچ تسلیحات اتمی، نمی تواند جلوی پیشرفت و تغییرات را بگیرد. این واقعیت که زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند، طبیعتا آنان را در مرکز این تغییرات قرار می دهد. این جا دیگر زنان با فرصت شناسی و هوشیاری تاریخی شان از این تغییرات استقبال می کنند زیرا که قرن هاست به دنبال تغییر موقعیت ستانده شده شان هستند.
ادامهٔ نوشته

بهمن، پهلوان زندانی، در آرزوی دیدار با ژیلا در پشت میله های زندان / طلعت تقی نیا

Jila bani yaghoobمدرسه فمینیستی: بهمن احمدی امویی را اولین بار از نزدیک در یک روز خوش بهاری دیدم و با او آشنا شدم؛ همان روزی که ناهید کشاورز از زندان آزاده شده بود و همه در خانه نوشین احمدی خراسانی جمع شده بودیم، در این جمع شادمان از آزادی دوست، ژیلا بنی یعقوب و بهمن امویی هم آمده بودند. پیش از آن دیدار، در گفتگو و همنشینی با ژیلا متوجه شده بودم که تکیه کلامش بهمن است و آن قدر بهمن، بهمن می کرد که ما ندیده بهمن را می شناختیم. اما بعد از آن دیدار و پس از آشنایی بیشتر با بهمن احمدی، فهمیدم که ژیلا حق دارد. آن روزها فعالین مدنی حقوق زنان و منتقدان دلسوز و خشونت پرهیز دیگر، هنوز چنین «هیولاگونه» تلقی نمی شدند و حداقل در چارچوبی منطقی و مطابق با فعالیت هایشان تعریف می شدند.

ادامهٔ نوشته

از مبارزه با خشونت علیه زنان تا شکستن خشونت علیه خود (تقدیم به نسرین ستوده) / طلعت تقی نیا

مدرسه فمینیستی: امسال 25 نوامبر 2012، مصادف با 5 آذرماه 1391 خورشیدی، سالگرد «روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان» بار دیگر به ما در مدرسه فمینیستی فرصتی دوباره داد تا اعتراض خود را به نسبت به حضور سایه گستر خشونت در ابعاد مختلف زندگی زنان نشان دهیم. از همین روست که به مناسبت فرا رسیدن این روز، طلعت تقی نیا در مطلب زیر ضمن نقد خشونت های سیستماتیک علیه زنان در ابعاد گوناگون، به وضعیت زنان زندانی از جمله نسرین ستوده به عنوان یکی از ابعاد خشونت های قانونی بر زنان پرداخته است:
ادامهٔ نوشته