نشست «بازنمایی ایدئولوژیک جنسیت در گفتمان مشروطه»

نشست «بازنمایی ایدئولوژیک جنسیت در گفتمان مشروطه»
عکس و گزارش : عاطفه کشتکار
روز سه شنبه ۱۷ خردادماه، گروه جامعه شناسی تاریخی انجمن جامعه شناسی ایران، نشستی را با عنوان بازنمایی ایدئولوژیک جنسیت در گفتمان مشروطه در سالن کنفرانس این انجمن برگزار کرد. در این نشست، فیروزه فروردین محقق و جامعه شناس تاریخی در مورد تحقیق خود که موضوع رساله اش نیز بود به سخنرانی پرداخت. فیروزه فروردین در ابتدا با دو جمله صحبت های خود را آغاز کرد: جمله اول سخنی از مارکس: رهایی ،عملی تاریخی است نه ذهنی و جمله دوم از شکسپیر: برای هر عمل حجابی از توهم نیاز است. او سپس افزود این دو جمله نشاندهنده تضاد و تناقض در جامعه است. ادامهٔ نوشته

«خواب خورشید»: عشق و نفرت در ترانه های ایرانی

«خواب خورشید»: عشق و نفرت در ترانه های ایرانی
گزارش از عاطفه کشتکار
دانشکده علوم اجتماعی روز سه‌شنبه 27 اردیبهشت 1390 میزبان فیلم مستند خواب خورشید بود. نشستی که توسط «انسان شناسی و فرهنگ» و با همکاری گروه انسان‌شناسی فرهنگی انجمن جامعه‌شناسی ایران به منظور بررسی این مستند و بحث و نظر حاضران درباره آن. ادامهٔ نوشته