تراژدی یک عشق ممنوع!

تراژدی یک عشق ممنوع!
علی خدائی
مهین پدیدار، در شهر لاهیجان، با 16 ضربه چاقو، دختری بنام «زهرا امین» را که عاشق او بود، در توالت مدرسه دخترانه کشت و خود، یکی از دردناک ترین سرگذشت ها را آغاز کرد.
حادثه در سال 1354 روی داد و محاکمه قاتل که شاید 18 ساله شده بود، در نیمه دوم تابستان همان سال در شهر رشت برپا شد. ادامهٔ نوشته