روز مادر و روز زن در تقویم جمهوری اسلامی، ایدئولوژیک ترین سازوکار حذف تفاوت میان مفهوم مادر و مفهوم زن

ali-alizadehروز مادر و روز زن در تقویم جمهوری اسلامی، ایدئولوژیک ترین سازوکار حذف تفاوت میان مفهوم مادر و مفهوم زن
علی علیزاده
۱- مناسبت تقویمی خاص و از بالا تعیین شده روز مادر در ایران (پیشتر روز عجیب تولد فریده قطبی، مادر فرح دیبا و امروز تا حدی مربوط تر به فرهنگ بومی، تولد فاطمه زهرا)، برای عقاید متضاد سیاسی و فرهنگی همواره محل منازعه بوده. ستایش مادر در عرصه عمومی اما ، یعنی بازتثبیت و بازتایید موقعیت نمادین مفهوم مادر در کلیت ساختار روابط اجتماعی، ارزشی هنجارین و غالب، و هنوز امری مشترک میان همان گروه‌های متضاد است. ادامهٔ نوشته