اجراي طرح تامين آتيه نوزادان همچنان متوقف است

اجراي طرح تامين آتيه نوزادان همچنان متوقف است
نويسنده: فاطمه توانا علمي
پيگيري از حوزه مديريت بانک ملي، برخي شعب بانک ملي و همچنين يک مقام آگاه در معاونت راهبردي رياست جمهوري حاکي از آن است که طرح تامين آتيه نوزادان (افتتاح حساب يک ميليون توماني نوزادان) با وجود وعده مسئولان براي از سرگيري آن از سال گذشته تاکنون متوقف شده است و حتي بنا به گفته رئيس بخش تسهيلات يکي از شعب بانک ملي، اين طرح از سال گذشته منتفي شده است. ادامهٔ نوشته