ماه خرداد و تجربه های زنانه

ماه خرداد و تجربه های زنانه
فاطمه فرهنگ خواه
مدرسه فمینیستی:
اوایل خرداد سال 1384 است، سالی که قرار است آقای سید محمد خاتمی صندلی ریاست جمهوری را به فردی دیگر واگذار کند. «هم‌‌اندیشی فعالان جنبش زنان»  که در سال 1382 توسط طیف گسترده ای از زنان فعال تشکیل شده بود، تصمیم گرفت از فضایی که معمولا قبل از انتخابات برای تبلیغات کاندیداها گشوده می شود استفاده کند و مطالبات حقوقی زنان را که هم‌‌چنان از دولت های گذشته بی‌‌پاسخ مانده بود را به عرصه عمومی بکشاند. در حقیقت زنان به رئیس جمهور آینده بگویند که: آقای رئیس جمهور زنان را هم به عنوان نیمی از جمعییت کشور فراموش نکنید و برنامه های خود را در این حوزه هم ارائه دهید. ادامهٔ نوشته