روز جهانی زن گرامی باد: خانه داری شغل بدون مزد / فخری شادفر

فخری شادفرمدرسه فمینیستی: خانه داری کار مشترکی که زنان بصورت انفرادی در خانه های جدا از هم انجام می دهند کارهایی نظیر بچه داری، آشپزی، خرید، نظافت منزل، نگهداری از سالمندان و غیره. بی شک اگر این کارها در خارج از خانه صورت می گرفت تک تک شان مزد معینی داشت. اما خانه داری در نظام مردسالار سرمایه داری جهانی کار بی مزد و حقوقی تلقی می شود و ارزش افزوده ناشی از انجام این کارها غیر مستقیم به جیب سرمایه دار وارد می شود.

ادامهٔ نوشته

هراس از درخشیدن زنان در آموزش عالی / فخری شادفر

فخری شادفرمدرسه فمینیستی: بعد از پیروزی انقلاب مشروطه، زنان با تلاش بی وقفه خود و همراهی دولت، در زمان رضاشاه توانستند وارد دانشگاه ها شوند و این مبارزه در عرصه های نابرابر دیگر اجتماعی ادامه داشت تا به دوره انقلاب و پیروزی آن در سال 1357 می رسیم. تا پیش از پیروزی انقلاب هرچند که برخی از اصلاحات به نفع زنان در قوانین ایران بوجود آمده بود ولی هنوز قوانین تبعیض آمیز و نابرابر، جان سختی نشان می داد تا بالاخره بعد از انقلاب 57 نه تنها باقی ماندۀ قوانین تبعیض آمیز ملغا نشد بلکه قانون حمایت از خانواده را در همان روزهای اول انقلاب، ملغا کردند. این اولین یورش به حقوق زنان بعد از انقلاب بود. قدم بعدی، محروم کردن زنان از کرسی قضاوت بود یعنی قاضی شدن و حق قضاوت را از زنان گرفتند و در نهایت، با انواع و اقسام حیله ها و خشونت ها، حرکت تاریخاَ رو به جلو زنان را کند و مسدود کردند.

ادامهٔ نوشته

در اعتراض به لایحه جدید گذرنامه: تجاوز به حقوق زنان را متوقف سازید / فخری شادفر

فخری شادفرمدرسه فمینیستی: صدور گذرنامه برای زنان زیز چهل سال را می خواهند ممنوع کنند، یعنی از این پس قرار است که به زنان زیر چهل سال بدون اجازۀ ولی قهری و یا حاکم شرع، پاسپورت ندهند. اگر به دهه های اخیر نگاه کنیم و به جلو بیاییم متل اینکه تمام هم و غم مسئولین قدم به قدم، لغو حقوق اندک زنان و رونق بخشیدن به سنت های نهفته در بطن ساختار مردسالار جامعه است.

ادامهٔ نوشته

بی پناهی زنانِ قربانی تجاوز جنسی

بی پناهی زنانِ قربانی تجاوز جنسی
فخری شادفر
همیشه تقصیر ما رنان است که لباس مناسب نمی پوشیم، بی موقع از خانه بیرون می رویم، در میهمانی ها شرکت می کنیم، و چه در خانه یا در بیرون از خانه، باعت تحریک جنسی مردان می شویم. در نتیجه، ما زنان خود باعث می شویم که مورد تجاوز و تهاجم جنسی قرار بگیریم!؟! ادامهٔ نوشته