سیمین‌‌‌‌دانشور، شهرزاد قصه‌‌‌ی نوین ایران

سیمین‌‌‌‌دانشور، شهرزاد قصه‌‌‌ی نوین ایران
فرخنده حاجی‌‌‌زاده*
در اردیبهشت ماه سالی در شهری از شهرهای ایران دختری دیده به جهان گشود که قرار بود در آینده نامش به عنوان اولین زن قصه‌‌‌نویس در ساحت ادبی ایران ثبت شود. مهم نیست که «سیمین دانشور» شاگرد مدرسه‌‌‌ی «مهرآیین» بود یا فرزند چندم خانواده‌‌‌ی «حکمت» و «دانشور» و یا در امتحانات نهایی دوره‌‌‌ی متوسطه شاگرد اول سراسر کشور شد. ادامهٔ نوشته