بریدن آلت تناسلی زنان، سیاستی برای قلع و قمع

بریدن آلت تناسلی زنان، سیاستی برای قلع و قمع
فرزانه جلالی
بریدن آلت تناسلی زنان یک بیماری همه‌گیر جهانی است که در سکوت پیشروی می‌کند و همه ملیت‌ها کم و بیش به آن مبتلا هستند. این عمل که بیشتر با اصطلاح ختنه کردن زنان شناخته شده است، عملی فرهنگی است که دربرگیرنده تمام روش‌هایی است که به برداشتن کامل یا قسمتی از آلت تناسلی زنان منجر می‌شود. ادامهٔ نوشته