کنکاشی پیرامون علل خودسوزی زنان ایلامی…

کنکاشی پیرامون علل خودسوزی زنان ایلامی…
فرزانه دارابي
مقدمه : به عنوان يك ‍‍‍‍‍‍‍ ژورناليست ايلامي بارها سعي كردم تا در مورد علل خود سوزي زنان ديار خود، دست كم به ريشه‌يابي پرداخته، تا قربانيان چنين فجايايي را خنكاي مرحمي باشم، اما دريغ و درد، عمق فاجعه چنان ژرف مي‌نمود كه نه دست و دلم به كار مي‌رفت و نه اميدي كه شايد اين شيوه ناميمون – كه ديگر كسي را ياراي تسلايش نيست – از دل تيره اين خاك برافتد. به خواندن ادامه دهید

Advertisements

تن فروشي

تن فروشي
فرزانه دارابی
بیماری پیمان آزارش می داد…عرق های سرد پیشانی اش را با پره چادر گلی اش پاک کرد و با خودش گفت: تا کی؟!!! تا کی؟!!! انگشتانش را در هم قفل کرد و خودش رو تا آنجایی که می تونست کشید…رهای رها…

فکرش رو به زبون آورد و گفت: باید این کار رو بکنم… به خواندن ادامه دهید