نیمۀ دیگر برای برابری، برای صلح

نیمۀ دیگر برای برابری، برای صلح
( فریبا ثابت )
روز هشت مارس روز مبارزۀ زنان علیه تبعیض و نا‌برابری است، روز همبستگی با زنانی است که در همه جای دنیا به پا خاسته اند، انقلابات عربی در تونس، مصر، لیبی، یمن، خاورمیانه و ایران نشان می دهد که امروزه دیگر نمی توان نقش زنان را در خانواده و جامعه نادیده گرفت، ادامهٔ نوشته