آرمانشهر، فمینیسم و صلح‌طلبی/ پائولا رایمن/ ترجمه: فرهاد کشاورز

صلح صلبی و فمینیسمپائولا رایمن در این مقاله ایده «مدینه فاضله» را بررسی می‌کند که هم در تفکر فمینیست‌ها و هم صلح‌طلبان دیده می‌شود. او همچنین به این نکته می‌پردازد که چگونه این ایده در تفکر این گروه‌ها درباره فردیت، روابط خصوصی و گونه‌های جدید اجتماع بازتاب یافته است. از نظر تاریخی هم فمینیست‌ها و هم طرفداران مبارزات بدون خشونت‌، چه در حوزه نظری و چه در حوزه عملی، براین باورند که باید طرحی نو برای جامعه درانداخت.
رایمن در دانشگاه برندایز جامعه‌شناسی درس می‌دهد. او کتاب «جامعه کیبوتص و ملت‌سازی» را نوشته و یکی از مؤلفان کتاب «عمل غیرخشونت‌آمیز و تغییرات اجتماعی» نیز بوده است. او هم اکنون عضو «مرکز تغییرات اقتصادی Bay State » است و در مورد بیکار شدن شاغلان صنایع نظامی‌ـ‌ دفاعی تحقیق می‌کند.
جنگ انقلابی، مرگ انقلاب است…(سیمون ویل)
ادامهٔ نوشته

زنان کرد و جداسری از ایران

زنان کرد و جداسری از ایران
فهیمه تفسیری
مدرسه فمینیستی: جدایی فیزیکی از ظالم و مستکبر، گاهی به جابه جایی ظالم ها می انجامد و نه لزوما از بین رفتن ظلم. امروزه بسیاری از مردمان ایران ممکن است به این نتیجه رسیده باشند که جوامع مختلف منجمله جامعه ایران ناچارند که بخشی از نابرابری ها و تبعیض های بین المللی و استکباری را بپذیرا باشند ولی با مشارکت در جامعه جهانی [و نه جداسری از آن] بطور تدریجی این نابرابری ها را با مکانیزم های موجود بین المللی تعدیل کنند. ادامهٔ نوشته