«آزادی‌های یواشکی» تصویری جمعی از کنش‌های فردی زنان- لیلا اسدی

leyla asadiلیلا-اسدیبیدارزنی: آیا جنبش زنان باید حق انتخاب پوشش یا مسئله حجاب اجباری را به عنوان یکی از اهداف مبارزه در برنامه‌ های مربوط به برابری جنسیتی خود گذاشته و برای یک اقدام عمومی و جمعی برنامه ریزی کند؟ یا این که عرصه را بسپارد به خود زنان در خانه، کوچه و خیابان تا نافرمانی مدنی را در قالب کنش‌های فردی خود در بخشی از تجربیات روزانه‌شان بگنجانند؟
ادامهٔ نوشته

زنان؛ نابالغان مسئول-لیلا اسدی

gozarnameتا قانون خانواده برابر: چندی پیش در خبرها آمده بود که اداره گمرک عربستان سعودی برای بالا بردن کیفیت بیشتر خدمات خود به مردان سیستمی را راه اندازی کرده است که طی آن هنگام خروج زنان از کشور پیامک خودکار به همسران یا پدران ارسال می شود. بنابراین مردان عربستان دیگر نباید نگران خروج بدون اجازه همسران شان باشند که صرفا با دریافت یک اس ام اس می توانند آنها را در حال خروج از کشور ردیابی کنند.
ادامهٔ نوشته