تاثیر خشونت بر افزایش سرانه تنهایی زنان

khoshunat-zananنگاهی جامعه‌شناسی به پدیده تنهایی
تاثیر خشونت بر افزایش سرانه تنهایی زنان
لیلا محتشم

تنهایی از جمله پدیده‌هایی است که در دنیای جدید به یکی از موضوعات مهم زندگی افراد بدل شده و حیات افراد درگیر با آن را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. احساس تنهایی حسی است که می‌تواند بین همه انسان‌ها، اعم از زن و مرد مشترک باشد اما شاید بتوان گفت که در عصر حاضر زنان در برابر این پدیده آسیب‌پذیرترند.
تنهایی احساس بسیار عمیق جدایی است که در مواردی به‌قدری عمیق است که فرد تنها شدیدا احساس ناراحتی و پوچی می‌کند. ادامهٔ نوشته