شبکه های مجازی و فضاهای بدیل جنبش زنان؛ نگاهی به تجربه فعالان زن در دوره کمپین محور/محبوبه عباسقلی زاده

jonbeshe zananکمپین دفاع از حق زنان برای ورود به ورزشگاه ها /عکس
جنس دیگر:آیا فضای سایبر فضای مناسبی برای این هست که کنشی در آن سازمان دهی شود و نتیجه آن در یک فضای عمومی خودش را نشان دهد؟ این پرسشی بود که دقیقا تجربه جنبش زنان به آن پاسخ مثبت داد. منتهی چگونه؟ مبارزه در فضای سایبر ابتکاری بود که از طریق …
آیا فضای سایبر فضای مناسبی برای این هست که کنشی در آن سازمان دهی شود و نتیجه آن در یک فضای عمومی خودش را نشان دهد؟ این پرسشی بود که دقیقا تجربه جنبش زنان به آن پاسخ مثبت داد. منتهی چگونه؟
ادامهٔ نوشته

آیا مسائل، اولویت ها و استراتژی های حرکت جنبش زنان تغییر کرده است؟‌

گفت و گو با مریم بهرمن، وحیده مولوی،‌ سارا صحرانورد و جعفر مرتضوی؛
آیا مسائل، اولویت ها و استراتژی های حرکت جنبش زنان تغییر کرده است؟‌
تا قانون خانواده برابر: در سال های اخیر بحث های بسیاری بر سر تغییر خواسته هاٰ، استراتژی ها، تاکتیک ها و در نتیجه تغییر عملکرد جنبش زنان با توجه به تغییرات به وجود آمده در چیدمان جنبش ها و ساختار قدرت در ایران به وجود آمده است. در همین راستا، با تعدادی از کنشگران جنبش زنان به گفت و گو نشستیم. ادامهٔ نوشته

آغاز به کار تلویزیون اینترنتی “زنان تی وی”

آغاز به کار تلویزیون اینترنتی “زنان تی وی”
( شهزاده سمرقندی )
بعد از رویدادهای دهمین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ بسیاری از فعالان حقوق بشر مجبور به ترک ایران شدند، بخشی از آنها را فعالان حقوق زنان در ایران تشکیل می‌دهند، ادامهٔ نوشته