رکوردداران دانش‌اندوزی؛ در تنگنای اشتغال خیز آرام زنان پشت سد موانع/محمدحسین نجاتی

8-marchافزایش حضور زنان در مقاطع تحصیلی دانشگاهی مساله‌ای است که این روزها دولتمردان و به‌خصوص مسوولان آموزش‌عالی کشور با آن روبه‌رو هستند. این افزایش به‌گونه‌ای است که طی چندسال گذشته نسبت دانشجویان زن را به بیش از 50درصد کل دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه‌ها رسانده‌ است؛ نسبتی که اقشار مختلفی را نگران کرده‌ است و اقشار دیگری را امیدوار.

ادامهٔ نوشته

افزایش روابط پیش از ازدواج در ایران

بیکاری عامل فزاینده اصلی است
خبرآنلاین – موج جهانی افزایش روابط جنسی پیش از ازدواج به ایران رسیده است و آخرین پژوهش های دانشگاهی از افزایش میزان این مسئله حکایت دارد.
محمد حسین نجاتی: نتایج تحقیق صورت گرفته در دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران نشان می دهد، رابطه جنسی «پیش از ازدواج » در ایران در حال افزایش است، در حالی که سیاست غالب نادیده گرفتن آن است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، که مواردی چون احساس نیاز، حس کنجکاوی و کسب تجربه، شبکه روابط اجتماعی و گروه دوستی سوژه، بیکاری و شرایط اقتصادی، افزایش سن ازدواج از جمله مهم ترین عوامل پیدایش و گسترش این روابط هستند.
البته این روند تنها مربوط به ایران نمی شود و در کشور های دیگر به مراتب زودتر از کشور ایران صورت گرفته است. به طوریکه مطالعات جامعه شناسی خانواده حکایت از تغییرات گسترده ای در این حوزه در طی نیم قرن اخیر درسراسر جهان دارد. به طوریکه گسترش رابطه جنسی پیش از ازدواج محصول انقلاب جسنی در اواخر دهه 1960 میلادی در جوامع غربی است.
ادامهٔ نوشته

سن ازدواج در کشور های آسیایی چگونه است؟ از آتش تند هندی ها تا افزایش سن ازدواج در ایران و ژاپن

  ازدواج ازخبر آنلاین خانواده – سن ازدواج در ایران سال به سال رو به افزایش است. روندی که تنها مختص به ایران نیست و دیگر کشور های آسیایی نیز با این مسئله مواجه هستند.

ادامهٔ نوشته