من هر شب به تو خیانت می‌کنم

جهان زن ـ دانشجویانی که در ایران از تحصیل محروم شده اند هیچ گاه متوقف نشده و نخواهند شد. داستان کوتاهی از عزیزم مرضیه آرمین دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه علامه طباطبایی که در نشر ناکجا منتشر شده است.
من هر شب به تو خیانت می‌کنم
مرضیه آرمین
من اعتراف می‌کنم که به قصد خیانت بیدار شدم. تمام روز فکر کردم که باید دقیقا چه کنم تا از فکر، به تو خلاص شوم. ادامهٔ نوشته