نقدی بر رمان احتمالا گم شده ام/ نوشته سارا سالار

نقدی بر رمان احتمالا گم شده ام/ نوشته سارا سالار
مرضیه بهرامی برومند
«احتمالا گم شده ام» ظاهرا قصه رفاقت و دوستی میان راوی و گندم است. دو دختر با دو روحیه متضاد و متفاوت که در شهرستانِ زاهدان گیر افتاده اند و روزی توسط امکان قبولی در کنکور این بخت برای آنها گشوده می شود و هر دو به کلان-شهر تهران می آیند. ادامهٔ نوشته