شب‌هاي متفاوت دروازه غار

گزارشي از فعاليت‌هاي شبانه يك گروه خيريه براي معتادان
شب‌هاي متفاوت دروازه غار
مریم نظری
كارتن خواب‌هايي كه هيچ‌كس انتظارشان را نمي‌كشد، سه شنبه شب‌ها منتظرند. در انتظار «بي نام و نشان‌ها»يي كه شش سال است هر هفته مي‌آيند و گرسنگي آن‌ها را چاره مي‌كنند. دروازه غار وقتي شب از نيمه مي‌گذرد، خانه بي خانمان‌هايي است كه چمن پارك‌ها زير اندازشان و آسمان تيره شب رو اندازشان است ادامهٔ نوشته