سازمان یابی زنان کارگر و تهیدست و چالش های پیش روی آن / مریم محسنی !

maryam mohseni جنبش زنان در کشور ما شاید بتوان گفت که سه شاخصه مهم دارد:

اولین شاخص آن است که جنبشی است علیه قوانین و فرهنگ مردسالاری حاکم و برای بهبود پایه ای موقعیت زنان در جامعه. و همچنین برای برابری جنسیتی؛ هم در حوزه آزادی های فردی و مدنی و هم در حوزه حقوق اجتماعی.

دوم شاخص جنبش زنان آن است که جنبشی است متکثر که در زمینه های مختلفی فعالیت می کند. مثل تغییر قوانین تبعیض آمیز، تلاش در جهت تغییر برای برابری زنان و مردان؛ یا فعالیت های مدنی با هدف روشنگری و مطرح کردن مطالبات زنان.
ادامهٔ نوشته

گفتگوی مریم محسنی با پروین اردلان در باره ازدواج سرپرست خانواده با فرزند خوانده

شما می گویید : «همه با هم زیر پرچم آقای روحانی» : مریم محسنی

zanan-tabiezدرفضای پسا انتخاباتی شاهد افزایش تحرک درجنبش زنان هستیم. تغییر فضای سیاسی بار دیگر سه گرایش اصلی را در میان زنان به کنشگری سوق داده است. این گرایش ها در زمینه جایگاه، نقش زنان در جامعه، عدالت جنسیتی، حقوق فردی و اجتماعی و قوانین مدنی، اینجا و آنجا ممکن است حتی دیدگاه هایی نزدیک به هم داشته باشند، اما در میان آنان صریح ترین تمایزات را می توان در زمینه نگاه به فعالیت های جنبش زنان و روش های آن نسبت به حاکمیت دید.
ادامهٔ نوشته

روح انگیز ریاحی، خواهر نورالدین ریاحی نیز رخ درنقاب خاک کشید!

روح انگیز ریاحی، خواهر نورالدین ریاحی نیز رخ درنقاب خاک کشید!
مریم محسنی
روح انگیز ریاحی (خواهر نورالدین ریاحی) که در پی مرگ مادر ریاحی همان شب مرگ مادر، در اثر بروز عارضه قلبی در بیمارستان بستری شده بود، بالاخره غم سنگین دوری از مادر و برادران را تاب نیاورد و متاسفانه هفته گذشته درگذشت. ادامهٔ نوشته

به یاد مادر نورالدین ریاحی اسطوره عشق و مقاومت

به یاد مادر نورالدین ریاحی اسطوره عشق و مقاومت
مریم محسنی
مادر نورالدین ریاحی، عضوی از خانواده بزرگ خاوران، سرانجام پس از حدود ۴ دهه مقاومت در برابر دیکتاتوری و استبداد، درگذشت. او به عنوان مادری فرزند از دست داده، در حمایت از حقانیت راه فرزند و با رنج همیشگی داغ فراق آنان با زندگی وداع کرد. نورالدین ریاحی فرزند این مادر به همراه همسرش طاهره سید احمدی به فاصله ی دو روز در دهه ۶۰ در زندان های جمهوری اسلامی به جوخه اعدام سپرده شدند. مادر نوری سال های پر رنج و مرارتی را در مقابل زندانها، هم در دوران شاه و هم در دوران جمهوری اسلامی پشت سر گذاشت. ادامهٔ نوشته

«ایران تریبونال» و دادخواهی خانواده های داغدار خاوران

«ایران تریبونال» و دادخواهی خانواده های داغدار خاوران
مریم محسنی
وقتی مساله تشکیل تریبونال برای محاکمه جنایات جمهوری اسلامی مطرح شد من هم به سهم خود به عنوان یکی از زخم خورده های این رژیم و عضوی از خانواده شهدا با این پرسش روبرو شدم که در برابر این دادگاه چه واکنشی شایسته است؟ بحث های موافق و مخالف شرکت در تریبونال و استدلال هایی که از هر دو سو مطرح شد برای من جای تردیدی باقی نگذاشت که این تریبونال در واقع محلی واقعی برای دادخواهی مستقل خانواده های شهدا و جانباختگان و زندانیان سیاسی رژیم جمهوری اسلامی نیست. ادامهٔ نوشته

نقش زنان درجنبش ضد استبدادی مردم ایران

نقش زنان درجنبش ضد استبدادی مردم ایران
مریم محسنی
درآستانه هشتم مارس (روزجهانی زن) قرار داریم. بیش از دوسال از مبارزات ضد استبدادی مردم ایران می گذرد. حضور زنان در جنبش ضد استبدادی بسیار پررنگ بود. زنان ایرانی نقش برجسته ای در این مبارزات ایفا کردند. حضور زنان درمبارزاتی که ابتدا ، از اعتراض به نتایج انتخابات خرداد ۸۸ شروع شد و بعدا آشکارا نظام جمهوری اسلامی را نشانه گرفت ، بسیار گسترده بود. جلوه های این حضور را درجای جای جنبش دیدیم . مبارزه در خیابان به عنوان یکی از عرصه های مهم سیاست ورزی ، اکنون این امکان را برای ما فراهم کرده که میزان مشارکت گسترده زنان در سیاست ورزی به گونه ای فعال ، که البته در نظام های دیکتاتوری ، هزینه بسیار سنگینی دارد ، را شاهد باشیم .نحوه حضور زنان در مبارزا ت خیابانی دو سال اخیر، سیر گسترش آگاهی در میان زنان نسل جوان را به خوبی نشان می دهد. این همه ابزاری در دست ما قرار می دهد تا آن چه را که سال ها امکان آزمودن آنرا نداشته ایم ، با آن بسنجیم . ادامهٔ نوشته