مهراوه و نیما در فراغ مادر

گفتگوی کوتاه سارا شاهد با مادر نسرین ستوده
نسرین ستوده وکیل مدافع شجاع زندانیان سیاسی ، فعالین زنان وکودکان زیر ۱۸ سال که ،اکنون در بند ۲۰۹ زندان اوین زندانی است ، در اعتراض به ادامه بازداشت خود ودیگرزندانیان که با احکام ناعادلانه درزندان به سرمی برند ، از سه شنبه ۱۶ آذرماه مجددا دست به اعتصاب غذای خشک زده است ادامهٔ نوشته

فشار بیاوریم که نسرین را آزاد کنند

گفتگوی «جهان زن» با ناهید کشاورز
جهان زن ـ نسرین ستوده وکیل شجاع فعالان سیاسی، کنشگران جنبش زنان وکودکان زیر ۱۸ سال از روز۱۳ شهریورماه دستگیر شده ودر زندان اوین بسر می برد. اعتراضات زیادی نسبت به زندانی شدن این وکیل زن وهم چنین نسبت به وضعیت او در بازداشت، تا کنون از سوی فعالان جنبش زنان، فعالان اجتماعی وفعالان حقوق بشری درداخل وخارج ایران صورت گرفته است. ادامهٔ نوشته